QUAGR logo

QUAGR Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 17.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Genel Finansal Durum Değerlendirmesi

Firmanın son bilanço verilerine göre, genel finansal sağlık durumu ve performansı çeşitli dönemlerde farklılık göstermektedir. İlk olarak, firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları incelendiğinde, zaman içinde bir artış trendi gözlemlenmektedir. Bu durum, firmanın varlık yapısının güçlendiğini ve özkaynaklarını etkili bir şekilde kullanarak büyüme kaydettiğini işaret eder.

Nakit Akışları

Nakit akışlarına bakıldığında, firma genel olarak yatırım faaliyetlerinden olumlu nakit akışları elde etmişken, işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında dalgalanmalar yaşanmıştır. Özellikle finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif olduğu görülse de bu durumun sürdürülebilirliği konusunda dikkatli olunmalıdır.

Gelir Tablosu Özeti

Gelir tablosu incelendiğinde ise hasılat ve net dönem karında belirgin bir artış söz konusu olmuştur. Ancak finansman giderleri de önemli ölçüde artmaktadır ki bu durum faiz oranlarındaki yüksek seviyelerden kaynaklanabilir. Firma brut kar marjını koruyabilmiş olsa da, net kar marjında dalgalanmalar mevcuttur.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Firma için gelecek dönem büyüme potansiyeli değerlendirildiğinde; varlık yapısındaki güçlenme, özkaynakların artması ve hasılattaki büyüme olumlu sinyaller vermektedir. Ancak yüksek finansman giderleri ve dalgalanan net kar marjları risk unsurları olarak değerlendirilmelidir.

Sonuç

Sonuç olarak firma genişleyen bir varlık yapısına sahipken, nakit yönetimi ve maliyet kontrolü konularında daha fazla odaklanma gerekmektedir. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen pozitif nakit akışları gelecekteki büyümeyi destekleyici nitelikte olsa da işletme faaliyetlerinin daha stabil hale getirilmesi önem arz etmektedir.

Bu rapor analiz amaçlı hazırlanmıştır ve herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.