YATAS logo

YATAS Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. 16.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firmanın Finansal Durumu ve Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Bu rapor, imalat / tekstil, giyim eşyası ve deri sektöründe faaliyet gösteren firmanın finansal sağlığını ve gelecekteki büyüme potansiyelini değerlendirmektedir. Rapor, firmanın son dört çeyrekteki performansına dayanarak hazırlanmıştır.

Genel Finansal Sağlık

Firma, son bir yıl içinde varlıklarını ve özkaynaklarını artırmıştır. Özellikle toplam varlıklarında gözlemlenen bu artış, firmanın genişlemeye devam ettiğini ve piyasada güçlü bir konumda olduğunu göstermektedir. Ancak, yükümlülüklerde de benzer bir artış söz konusu olup bu durum dikkatle izlenmelidir.

Nakit akışları incelendiğinde, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarında dalgalanmalar görülmektedir. Bu dalgalanmaların yönetimi, firmanın likiditesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Ayrıca, finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarındaki azalış da not edilmelidir.

Gelir Tablosu Özeti

Firma hasılatını artırma konusunda başarılı olmuş; ancak satışların maliyeti de aynı oranda yükseldiği için net kar marjlarında önemli bir düşüş yaşanmamıştır. Brüt kar stabil bir şekilde ilerlemekte olup pazarlama ve genel yönetim giderleri kontrol altında tutulmuştur.

Finansman giderlerinin gelirlere kıyasla yüksek olması nedeniyle net dönem karındaki dalgalanmalara rağmen firma esas faaliyetlerinden elde ettiği kardan memnun kalabilir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Sektörel bazda firma rekabetçi bir pozisyonda yer almaktadır. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin artması ve araştırma-geliştirme çalışmalarına yapılan yatırım firmaya yenilikçi ürünler sunma kapasitesi kazandırmaktadır.

Sonuç

Rapor incelendiğinde firma genel olarak sağlam bir finansal yapıya sahipken bazı risk faktörleri barındırmaktadır. Yüksek borç seviyesine rağmen yönetilen nakit akışları ve stabil gelir tablosu ile firma sektörde rekabetçi kalmayı başarmaktadır. Firma için önemli olan nakit yönetimini optimize etmek ve borç seviyelerini sürdürülebilir limitler içinde tutmaktır.

Bu rapor sadece analitik amaçlar taşıdığı için herhangi bir yatırım tavsiyesinde bulunulmamaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.