BORLS logo

BORLS Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. 13.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firmanın Finansal Durumu ve Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Bu rapor, idari ve destek hizmet faaliyetleri ile kiralama ve leasing faaliyetleri sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın finansal sağlığını değerlendirmektedir. İncelenen dönemler, 2023 yılının ilk 9 ayı ve sonrasında tamamlanan ilk 12 aydır.

Genel Finansal Sağlık

Firma, incelenen dönemler boyunca önemli bir büyüme kaydetmiştir. İlk 9 aylık verilere göre toplam varlıklar 3.981 milyar iken, bu rakam sonraki dönemde yaklaşık %58 oranında artarak 6.272 milyara yükselmiştir. Toplam özkaynaklar ise bu süreçte %216 oranında artış göstererek 876 milyondan 2.767 milyara çıkmıştır.

Nakit Akışları

Firmanın nakit akışları üzerinde de olumlu gelişmeler görülmektedir. İlk 9 ayda işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları negatifken (-34 milyon), bu durum sonraki dönemde pozitife dönmüş ve 571 milyon olarak gerçekleşmiştir. Bu durum, firmanın operasyonel etkinliğinin arttığını göstermektedir.

Gelir Tablosu Özeti

Hasılat açısından da firma büyümesini sürdürmekte; ilk dokuz ayda elde edilen hasılat 1.685 milyardan, yıl sonunda 3.181 milyara çıkmıştır. Net dönem karı da benzer şekilde artarak, ilk dokuz ayda elde edilen 365 milyondan yıl sonunda yaklaşık %40 oranında artışla 509 milyona yükselmiştir.

Finansal Göstergelerin Değerlendirilmesi

Toplam borç miktarı da incelenen süre zarfında artmış olup; toplam kısa vadeli yükümlülükler %8 oranda azalışa rağmen toplam uzun vadeli yükümlülüklerde ciddi bir artış (yaklaşık %25) görülmektedir.

Sonuç

Raporlanan veriler doğrultusunda firma genel olarak finansal sağlık açısından güçlü bir tablo çizmektedir. Varlıklarındaki ve özkaynaklarındaki büyük artışlar firmanın piyasada güven kazandığını ve büyümeye devam ettiğini göstermektedir.

Ancak herhangi bir yatırım tavsiyesinde bulunmadığımızı hatırlatmakta fayda görüyoruz; burada sunulan bilgiler sadece analitik bir değerlendirme amacını taşımaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.