ARTMS logo

ARTMS Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ARTEMİS HALI A.Ş. 10.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Firmanın Genel Finansal Durumu

Artms firmasının son 12 aylık finansal verilerine göre, firma genel olarak durağan bir finansal yapı sergilemektedir. Toplam varlıklar ve toplam kaynaklar eşit büyüklükte olup, firmanın aktiflerinin tamamı öz kaynaklar ve yükümlülüklerle finanse edilmiştir. Özkaynaklar, toplam varlıkların yaklaşık yarısını oluşturmakta, bu da firmanın kendi kaynaklarına dayalı sağlam bir yapıda olduğunu göstermektedir.

Nakit Akışları ve Gelir Tablosu Özeti

Firma, işletme faaliyetlerinden elde ettiği nakit akışları ile finansman giderlerini karşılayabilmiş ve net bir nakit artışı sağlamıştır. Ancak, yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları oldukça düşük kalmıştır. Gelir tablosuna bakıldığında ise hasılat ve satışların maliyeti arasındaki fark firma lehine olumlu bir brut kar bırakmaktadır. Ancak finansman giderleri gelirleri önemli ölçüde azaltmaktadır.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Mevcut ekonomik koşullar altında Artms'ın sürdürdüğü faaliyetlerden elde ettiği kar marjları ve nakit akışları gelecek için umut vaat ediyor gibi görünse de, yatırım faaliyetlerinden elde edilen düşük gelirler büyüme potansiyelini sınırlayabilir. Firmanın daha fazla yatırım yaparak bu alanlardaki performansını artırması gerekebilir.

Sonuç

Artms'ın mevcut finansal sağlığı stabil; ancak bazı alanlarda iyileştirmeler yapılabilir. Özellikle yatırım gelirlerinin artırılması ve finansman giderlerinin kontrol altına alınması gerekmektedir. Firma genel olarak sağlam bir bilanço yapısına sahip olsa da, durağanlık gösteren bazı alanlarda stratejik planlamalar yaparak daha dinamik bir yapıya kavuşabilir.

Bu rapor sadece analitik değerlendirme amaçlıdır ve herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.