YBTAS logo

YBTAS Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 09.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Finansal Durumun Değerlendirilmesi

Firmanın finansal sağlığı, son üç dönemin bilanço ve nakit akışlarına dayanarak değerlendirilmiştir. İncelememiz, firmanın genel olarak nasıl bir performans gösterdiğini ve gelecekteki potansiyelini ortaya koymaktadır.

Genel Finansal Sağlık

Firma, imalat sektöründe faaliyet göstermekte olup, dönemsel finansal verileri incelendiğinde varlık ve özkaynaklarında önemli bir büyüme gözlemlenmektedir. Özellikle toplam varlıkların ve özkaynakların son 12 aylık dönemde önemli bir artış gösterdiği görülüyor. Bu durum, firmanın piyasadaki konumunu güçlendirdiğine işaret ediyor.

Nakit Akışları

Nakit akışı açısından firma, işletme faaliyetlerinden sürekli olarak nakit yaratmayı başarmıştır. Ancak yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında dalgalanmalar mevcut. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları ise genellikle negatif bölgede yer almakta. Bu durum, firmanın borç servisine yönelik ödemelerinin yüksek olduğunu gösteriyor olabilir.

Gelir Tablosu Özeti

Hasılat ve net dönem karındaki artış trendi firmanın satış performansının iyi yönetildiğini ve maliyet kontrolü konusunda etkin stratejiler izlediğini düşündürmektedir. Brüt kar marjındaki dalgalanmalar ise pazar dinamikleri ve maliyet yapılarındaki değişimlere bağlı olarak normal karşılanabilir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Firma, sektördeki yerini sağlamlaştırmak adına duran varlıklarını artırarak kapasitesini genişletmiş görünmektedir. Ayrıca stoklarını da yöneterek likidite pozisyonunu koruma altına almaya çalışmaktadır.

Sonuç

Yapılan analizler doğrultusunda firma genel olarak sağlam bir finansal yapıya sahip olup gelecek için de umut vaat etmektedir. Ancak finansman giderleri gibi bazı alanlarda iyileştirmeler yapılması gerekebilir.

Bu rapor sadece analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır ve herhangi bir yatırım tavsiyesinde bulunulmamaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.