MAKIM logo

MAKIM Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 09.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Genel Finansal Durum Değerlendirmesi

Firma, imalat / metal eşya, makine, elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları sektöründe faaliyet göstermektedir. İncelenen dönemler boyunca firma, varlık büyüklüğü ve özkaynaklar açısından sürekli bir büyüme sergilemiştir. Özellikle son 12 aylık verilere göre firma, toplam varlıklarını ve özkaynaklarını önemli ölçüde artırmıştır.

Nakit Akışları

Nakit akışları incelendiğinde, firma genel olarak işletme faaliyetlerinden pozitif nakit akışı sağlamıştır. Ancak yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları genellikle negatif olmuş, bu da firmanın aktif bir şekilde yatırım yaptığını göstermektedir. Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları ise dönemsel dalgalanmalar göstermiştir.

Gelir Tablosu Özeti

Hasılat ve net dönem karı incelendiğinde firma, gelirlerini sürekli artırmaktadır. Brüt kar marjında da benzer bir artış görülürken, finansman giderleri de gelir artışına paralel olarak yükselmiştir. Pazarlama ve genel yönetim giderleri de büyümeye uygun şekilde yönetilmiştir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Firma, sektördeki konumunu güçlendirerek devam ettirmekte ve sürekli büyümektedir. Varlık ve özkaynak büyüklüklerindeki artış, firmanın finansal sağlığının iyi olduğunu ve gelecekteki potansiyelinin yüksek olduğunu işaret etmektedir.

Sonuç

Raporun sonucunda belirtmek gerekirse; firma finansal açıdan sağlam bir yapıya sahip olup gelecek vaat etmektedir. Nakit akışlarındaki dalgalanmalar yönetilebilir düzeydedir ve gelir ile kârlılıkta görülen artış trendi firmanın sektördeki rekabet gücünü arttırmaktadır.

Bu bilgilerin hiçbiri yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemeli olup sadece analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.