BARMA logo

BARMA Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 09.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Genel Finansal Durum

Firma, son dönemlerde finansal performansında önemli değişiklikler göstermiştir. İlk 12 aylık verilerle başlayarak, firma toplam varlıklarını ve özkaynaklarını artırmıştır. Bu durum, firmanın genel varlık yapısının güçlendiğini ve özkaynaklarını etkili bir şekilde kullanarak büyüdüğünü göstermektedir. Bununla birlikte, toplam yükümlülüklerinde de bir artış görülmektedir ki bu da borçlanma eğiliminin devam ettiğine işaret eder.

Nakit Akışları

Nakit akışları incelendiğinde, firma faaliyetlerinden elde edilen nakit miktarında dalgalanmalar yaşanmıştır. Özellikle ilk 3 aylık dönemde işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında ciddi bir düşüş gözlemlenmiştir. Ancak sonraki dönemlerde bu durumun toparlandığı ve özellikle finansman faaliyetleri sayesinde nakit pozisyonunun güçlendiği görülmektedir.

Gelir Tablosu Özeti

Hasılat ve net dönem karı açısından firma genel olarak pozitif bir tablo çizmektedir. Her geçen çeyrek döneminde gelirlerini artırmayı başarmış, maliyet kontrolü ve operasyonel verimlilik sayesinde kar marjını korumuştur.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Firma, aktif olarak yatırım yapmakta ve yeni pazar fırsatlarını değerlendirmektedir. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin artması, firmanın gelecekteki büyüme potansiyelinin olumlu olduğunu göstermektedir.

Sonuç

Toparlayacak olursak, firma genişleyen varlık tabanı, stabil özkaynak yapılandırması ve iyileşen nakit akışları ile finansal sağlığını sürdürmektedir. Ancak borç seviyelerinin yönetimi konusunda dikkatli olunmalıdır. Firma için önümüzdeki dönem stratejileri belirlenirken bu faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu rapor sadece analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır ve herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.