ARDYZ logo

ARDYZ Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 07.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Genel Finansal Durum ve Göstergeler

Ardyz, teknoloji ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir. İncelenen dönemler boyunca, şirketin toplam varlıkları, özkaynakları ve yükümlülükleri gibi temel finansal göstergelerde çeşitli değişiklikler gözlemlenmiştir. Özellikle son 12 aylık verilere bakıldığında, şirketin varlıklarının ve özkaynaklarının arttığı görülürken, yükümlülüklerinde de bir artış söz konusudur. Bu durum, şirketin büyüme eğiliminde olduğunu ve bu süreçte finansman ihtiyaçlarını da artırdığını göstermektedir.

Nakit Akışları

Şirketin nakit akışları incelendiğinde; işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında dalgalanmalar göze çarpmaktadır. Özellikle yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında dönemsel olarak net azalışlar görülmektedir ki bu durum, şirketin aktif bir şekilde yatırım yapmaya devam ettiğini işaret eder. İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları ise genellikle pozitif olup şirketin operasyonel olarak sağlıklı bir yapıda olduğunu düşündürmektedir.

Gelir Tablosu Özeti

Hasılat ve net dönem karı gibi önemli gelir tablosu kalemleri üzerinden yapılan değerlendirmede, Ardyz'ın gelirlerinin zaman içinde arttığı ancak bu artışın maliyetlerdeki artışla paralel olduğu görülmektedir. Brut kar marjları incelendiğinde genel olarak stabil bir yapıya sahip olduğu ancak araştırma geliştirme harcamalarının da firmaya önemli mali külfetler getirdiği anlaşılmaktadır.

Finansal Sağlık Değerlendirmesi

Ardyz'ın finansal sağlığına genel bakıldığında; varlık büyüklüğünün artması, özkaynakların güçlenmesi ve yönetilebilir düzeydeki borç oranları firmanın sektördeki konumunu güçlendirici niteliktedir. Ancak özellikle yüksek enflasyon oranlarına bağlı olarak finansman giderleri de önemli bir maliyet unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sonuç olarak Ardyz'ın mevcut piyasa koşullarına rağmen finansal performansını sürdürdüğünü ve hatta bazı alanlarda büyümeye devam ettiğini söylemek mümkündür. Yine de makroekonomik dalgalanmalara karşı duyarlı olan bu sektörde firmanın risk yönetimi stratejilerini güncel tutması önem arz etmektedir.

Bu rapor sadece analitik değerlendirmeler içermekte olup herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.