SURGY Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 02.05.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Genel Finansal Durum: Firmanın genel finansal durumu, bilanço verileri ışığında oldukça sağlam görünmektedir. Toplam varlıklar ve özkaynaklar dikkate değer bir büyüklüğe ulaşmış olup, yükümlülükler bu değerlerin oldukça altında kalmaktadır. Bu, firmanın finansal yapısının güçlü olduğunu ve borçları karşılama konusunda yeterli kaynağa sahip olduğunu gösterir.

Nakit Akışları: İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı pozitif olup, firma operasyonel faaliyetleriyle nakit üretmeyi başarmıştır. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları negatif olsa da, bu durum firmaların büyümek ve gelişmek için yaptığı yatırımların bir göstergesi olabilir. Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit ise oldukça yüksek; bu da firmanın dış finansman kaynaklarından önemli miktarda sermaye çektiğini işaret ediyor.

Gelir Tablosu Özeti: Gelir tablosuna bakıldığında, firma ciddi bir net dönem karı elde etmiştir ki bu da şirketin temel operasyonlarının karlı olduğunu göstermektedir. Pazarlama ve genel yönetim giderleri kontrol altında tutulmuştur ki bu da mali disiplinin sağlandığını belirtir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli: Firma, duran varlık toplamının yüksek olması nedeniyle uzun vadeli varlıklara önemli yatırımlar yapmaktadır. Bu durum, firmanın gelecekteki büyüme planlarının bir parçası olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, net dönem karındaki artış ve sağlam özkaynak yapısı, firmanın gelecek dönemlerde de istikrarını koruyarak büyümeye devam edeceğine işaret etmektedir.

Sonuç: Bu analiz ışığında firma finansal açıdan sağlıklı bir yapıya sahiptir. Güçlü özkaynaklar ve kontrol altındaki borç seviyesi ile risk yönetimi konusunda başarılı olduğu söylenebilir. Nakit akışlarının sağlıklı olması ve düzenli net kar elde etmesi de firmanın sürdürülebilirlik potansiyeline katkıda bulunmaktadır.

Bu rapor sadece analitik bir değerlendirme amacına hizmet etmekte olup herhangi bir yatırım tavsiyesinde bulunmamaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.