FORMT logo

FORMT Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. 19.04.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Genel Finansal Durum ve Pazardaki Konum

Firma, imalat sektöründe faaliyet göstermekte olup, metal eşya, makine, elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları alanlarında üretim yapmaktadır. 2023 yılı boyunca firma, varlık büyüklüğünü ve özkaynaklarını artırmıştır. İlk üç ayda toplam varlıklar 787 milyon TL iken, yıl sonunda bu rakam 1.32 milyar TL'ye çıkmıştır. Özkaynaklar da benzer şekilde 424 milyon TL'den 923 milyon TL'ye yükselmiştir.

Finansal Performans

Firmanın net dönem karı ilk üç ayda 2.27 milyon TL iken, yıl sonuna doğru -104 milyon TL'ye düşmüştür. Bu durum, artan finansman giderleri ve operasyonel zorluklara işaret etmektedir. Yıl içinde finansman giderleri artarken, finansman gelirleri bu artışı dengeleyememiştir. Özellikle yüksek enflasyon oranları ve döviz kuru dalgalanmaları maliyetler üzerinde baskı oluşturmuş ve firmayı zorlamıştır.

Nakit Akışları

Firmanın nakit akışları da volatil bir yapı sergilemektedir. İlk üç ayda işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları pozitifken (36 milyon TL), yıl sonuna kadar bu durum tersine dönmüş ve -240 milyon TL'ye düşmüştür. Bu durum, operasyonel performansın zayıfladığını göstermektedir.

Büyüme Potansiyeli ve Rekabet Avantajları

Firma, sektördeki varlığını güçlendirmek için stoklarını artırmış ve duran varlık yatırımlarına devam etmiştir. Stoklar ilk üç ayda 152 milyon TL iken, yıl sonunda 263 milyon TL'ye çıkmıştır. Bu durum, firmanın pazar talebine yanıt verme kapasitesini artırma çabasını göstermektedir.

Ancak firma, yüksek finansman giderleri ve döviz kuru dalgalanmalarından olumsuz etkilenmektedir. Bu unsurlar rekabet avantajını sınırlayan faktörler olarak öne çıkarken, firma bu riskleri yönetmek için daha etkin stratejiler geliştirmeli.

Sonuç

Firma genel olarak büyümekte fakat karlılık ve nakit akışları konusunda zorluklar yaşamaktadır. Enflasyonun yüksek olduğu bir ekonomide faaliyet göstermesi maliyet yönetimi açısından önemli zorluklar barındırmaktadır. Yatırım yapmayı düşünenler için firma hakkında daha detaylı analiz yapılması önerilir.

Bu rapor yatırım tavsiyesi içermez ve sadece bilgilendirme amaçlıdır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.