ISDMR Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Risk Analizi:

  • Toplam varlıklar 4. dönemde 135.571.219.000 TL'ye yükselmiş, bu önceki döneme göre %12,2'lik bir artışa işaret ediyor. Bu artış, şirketin varlık bazında büyüdüğünü gösteriyor.
  • Toplam özkaynaklar da aynı dönemde 86.002.718.000 TL'ye çıkarak güçlü bir öz sermaye yapısına işaret ediyor ve bu da şirketin finansal sağlamlığı açısından olumlu bir gösterge.
  • Net dönem karı 4. dönemde 4.601.547.000 TL olarak gerçekleşmiş, bu önceki dönemdeki zarara kıyasla önemli bir toparlanma ve karlılık göstergesi.
  • Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yüksek seyrediyor (3. dönemde %25,0 iken, 4. dönemde %27,8). Bu durum likidite riskini artırabilir.
  • Finansman giderleri ve gelirleri arasındaki fark azalmış, bu da faiz oranlarındaki yüksek seviyelerin etkisini azaltmış olabilir.

Gelecek Beklentileri:

  • Şirketin finansal performansındaki iyileşme trendi devam ederse, gelecekteki performansının daha da güçlenebileceği beklenebilir.
  • Ancak kısa vadeli yükümlülüklerin yüksek oranı likidite riskini taşıyor ve bu durum özellikle piyasa koşulları zorlaştığında sorun teşkil edebilir.
  • Finansman giderlerindeki düşüş sürdürülebilir olursa, net kar üzerindeki baskı azalacak ve şirketin borçlanma maliyetleri optimize edilebilir.

Analizin Genel Özeti:

Şirketin son çeyrekte toparlanma gösterdiği ve net kar elde ettiği görülüyor; bu durum şirketin finansal sağlamlığını ve pazardaki konumunu güçlendirebilir. Özkaynaklarının artması ve varlık büyüklüğünün genişlemesi pozitif sinyaller vermektedir. Ancak kısa vadeli yükümlülüklerin yüksek oranı potansiyel bir likidite riski oluşturuyor ve bu durum yakından izlenmelidir. Yatırım yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir tavsiye bulunmamaktadır; ancak şirketin mevcut finansal durumu ve gelecek potansiyeli olumlu bulgular içermektedir fakat belirsizlikler de göz ardı edilmemelidir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.