LIDFA Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

LİDER FAKTORİNG A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Risk Analizi:

  • Varlıklar toplamı 4. dönemde 3. döneme göre %25.37 artarak 4,340,164,000 TL olmuş. Bu artış, şirketin aktif yönetimindeki iyileşmeyi veya varlık değerlerinin artışını yansıtabilir.
  • Özkaynaklar da %16.87 artışla 1,109,748,000 TL'ye çıkmış. Bu durum, şirketin iç kaynaklarını güçlendirdiğini ve finansal yapısının sağlamlaştığını gösteriyor.
  • Yükümlülükler toplamı sabit kalmış; bu da borçların yönetiminde bir değişiklik olmadığını gösteriyor.
  • Net dönem karı %39.47 artarak 566,362,000 TL olmuş ki bu oldukça olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir.
  • Finansman giderleri azalmış (-%74.99), bu da faaliyetlerin finansman maliyetinin düştüğünü ve faiz oranlarındaki değişikliklerden olumlu etkilendiğini gösteriyor.

Gelecek Beklentileri:

  • Şirketin varlıklarındaki ve özkaynaklarındaki büyüme eğilimi sürdürülebilir olduğu sürece pozitif bir işaret olarak kabul edilebilir.
  • Net dönem karındaki büyük artış, şirketin karlılık konusunda iyi bir performans sergilediğini ve bu trendin devam etmesi halinde gelecekte daha iyi finansal sonuçlar elde edebileceğini gösteriyor.
  • Finansman giderlerindeki düşüşün devam etmesi halinde şirketin borçlanma maliyetleri azalacak ve net kar üzerindeki baskı azalacaktır.

Analizin Genel Özeti: Şirketin varlık ve özkaynak büyüklüğündeki artış ile net dönem karındaki önemli yükseliş finansal sağlığının iyi olduğunu göstermektedir. Finansman giderlerindeki düşüş de pozitif bir gelişme olarak değerlendirilmelidir. Ancak bu analiz yatırım tavsiyesi olarak kabul edilmemelidir; yatırım kararları her zaman kapsamlı bir piyasa araştırması ve kişisel risk toleransına dayanmalıdır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.