TSPOR Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Risk Analizi:

  1. Şirketin toplam özkaynakları negatif değerde olup, -1.405.422.474 TRY ile finansal sağlığın zayıf olduğunu göstermektedir.
  2. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklardan daha yüksek olması, 4.793.747.779 TRY ile şirketin borç yükünün varlıklarını aştığını ve yüksek finansal risk taşıdığını işaret etmektedir.
  3. Net dönem zararının -853.804.666 TRY olması, şirketin karlılık konusunda ciddi zorluklar yaşadığını ortaya koymaktadır.
  4. Son çeyrekte dolar/TRY paritesinin 26.03'e yükselmesi, döviz borcu olan şirketler için ek mali yük anlamına gelebilir.
  5. Son çeyrekteki enflasyon oranı %6.35 olup, maliyetler üzerinde baskı oluşturarak kar marjlarını daraltabilir.

Gelecek Beklentileri:

  1. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının 389.864.596 TRY olması, işletme faaliyetlerinin nakit yaratma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.
  2. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının -633.185.228 TRY olması, şirketin geleceğe yönelik yatırımlar yapmaya devam ettiği anlamına gelebilir ve bu yatırımların uzun vadede getiri sağlayabileceği beklentisini oluşturabilir.
  3. Döviz kuru ve enflasyon oranındaki artışa rağmen, şirketin nakit ve nakit benzerlerindeki net artışının 8.433.833 TRY olması, likidite yönetiminin etkili olduğuna işaret edebilir.

Analizin Genel Özeti: TSPOR'un finansal durumu mevcut bilanço verilerine göre oldukça riskli görünmektedir; negatif özkaynaklar ve yüksek borç düzeyi ciddi endişeler yaratmaktadır. Ancak son çeyrekte faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması ve nakit rezervlerindeki artış, işletmenin kısa vadeli likidite sorunlarına karşı dirençli olduğunu göstermektedir. Bu durum, şirketin operasyonel faaliyetlerinin devam ettirebilme kapasitesine dair bir miktar iyimserlik sağlamaktadır.

Yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda sonuç vermek bu analizle sınırlıdır ve kesin bir tavsiye içermez; ancak şirketin finansal riskleri ve geleceğe yönelik beklentileri dikkate alınarak herhangi bir yatırım kararı verilmeden önce detaylı bir due diligence sürecinden geçirilmesi önerilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.