TSGYO logo

TSGYO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 22.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı çok düşük, bu da şirketin finansal yapısının sağlam olduğunu gösteriyor.
  2. Kısa vadeli yükümlülükler düşük seviyede, bu da likidite riskinin düşük olduğunu işaret ediyor.
  3. Uzun vadeli yükümlülükler de oldukça düşük, bu durum şirketin uzun vadede borç ödeme kapasitesinin yüksek olduğunu gösteriyor.
  4. Finansman giderleri çok düşük, bu da borçlanma maliyetlerinin şirket üzerinde önemli bir yük oluşturmadığını belirtiyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı oldukça yüksek, bu da şirketin karlılığının arttığını ve gelecekte de karlılık potansiyelinin devam edeceğini gösteriyor.
  2. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif, bu da operasyonel verimliliğin ve nakit yaratma kapasitesinin iyi olduğunu işaret ediyor.
  3. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları negatif; ancak miktar çok düşük, bu da şirketin ölçülü bir yatırım stratejisi izlediğini gösteriyor.
  4. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarındaki artış, şirketin likiditesinin iyileştiğini ve acil durumlar için yeterli nakit rezervine sahip olduğunu belirtiyor.

Analizin Genel Özeti: TSGYO'nun finansal durumu oldukça sağlamdır. Toplam varlıkların büyük bir kısmı özkaynaklardan oluşmakta ve şirketin borçluluk oranı çok düşüktür. Kısa ve uzun vadeli yükümlülükler az olup, likidite riski minimaldir. Ayrıca, net dönem karındaki büyük artış ve iyi yönetilen nakit akışları şirketin gelecekteki performansına dair olumlu beklentileri desteklemektedir. Bu bilgiler ışığında TSGYO'ya yatırım yapılması olumlu sonuçlar verebilir; zira son çeyrekteki finansal performansın güçlenmesi ve olumlu trendler devam etmektedir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.