TEZOL Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yaklaşık %31 olup, şirketin borç yükünün yönetilebilir olduğunu göstermektedir.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yaklaşık %22 olup, likidite riskinin düşük olduğuna işaret etmektedir.
  3. Uzun vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yaklaşık %9 olup, uzun vadeli finansal sağlamlığın korunduğunu gösterir.
  4. Net dönem karının olumlu olması ve artış trendinde bulunması, operasyonel performansın iyi olduğunu ve risklerin azaldığını gösterir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılatın yüksek olması ve net dönem karının artış göstermesi, şirketin satış performansının güçlü olduğunu ve bu trendin devam edebileceğini işaret eder.
  2. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması, işletmenin operasyonel etkinliğinin sürdürülebilirliğine katkı sağlar.
  3. Finansman faaliyetlerinden net nakit çıkışının olması, şirketin borç ödemelerinde aktif olduğunu ve finansal yapısını iyileştirmeye çalıştığını gösterir.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının negatif olması, şirketin gelecekteki büyümesi için yatırım yapmaya devam ettiğini gösterir.

Analizin Genel Özeti: Tezol'un finansal durumu sağlamdır; düşük borç seviyeleri, iyi yönetilen likidite ve artan net kar marjları ile risk profili düşüktür. Güçlü satış performansı ve operasyonel etkinlik, gelecekteki büyüme beklentilerini desteklemekte ve şirketin finansal yapısını iyileştirmeye devam ettiği görülmektedir. Son çeyrek bilançosunda görülen bu olumlu gelişmeler, Tezol'a yatırım yapılmasını cazip kılabilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.