SANEL Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin toplam kısa vadeli yükümlülükleri, 2023 yılının 2. çeyreğinde 46,578,844 iken, 3. çeyrekte artarak 47,009,820'ye yükselmiş, bu durum likidite riskini artırabilir.
  2. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları, 2023 yılının 2. çeyreğinde -3,802,437 iken, 3. çeyrekte -1,494,740'a iyileşse de hala negatif bir değer gösteriyor.
  3. Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları 2. çeyrekte pozitifken (+2,697,159), 3. çeyrekte negatif (-43,036) olmuş; bu da finansman kaynaklarında bir daralmaya işaret edebilir.
  4. Toplam uzun vadeli yükümlülüklerin düşük olması (2. çeyrekte 2,203,861 ve 3. çeyrekte 2,675,168) uzun vadeli borçlanma riskini azaltmaktadır.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı önemli ölçüde artarak 2023 yılının 2. çeyreğindeki 479,453'ten, 3. çeyrekteki 4,796,836'ya yükselmiştir; bu karlılık açısından olumlu bir sinyaldir.
  2. Hasılatın büyük bir artış göstererek 27,623,377'den 50,980,153'e çıkması gelirlerin arttığını ve şirketin büyüme potansiyeline işaret etmektedir.
  3. Ticari faaliyetlerden elde edilen brut karın da önemli ölçüde artış göstermesi (6,960,975'ten 14,577,463'e) operasyonel verimliliğin geliştiğini göstermektedir.
  4. Donem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarının artarak sırasıyla 747,759'dan 782,797'ye yükselmesi likidite açısından olumlu bir gelişmedir.

Analizin Genel Özeti: Sanel şirketinin finansal performansı incelendiğinde; kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış ve negatif nakit akışları gibi bazı risk faktörleri bulunmakla birlikte; net dönem karındaki büyük artış, hasılatlardaki ciddi iyileşme ve brut kardaki önemli yükseliş gibi faktörler gelecek için olumlu beklentiler oluşturmaktadır. Özellikle son çeyrek bilançosunda görülen bu pozitif değişimler şirketin genel performansını güçlendirmiş ve yatırım yapılabilirliğini artırmıştır. Bu nedenle Sanel şirketine yapılan bir yatırımın gelecek için umut verici olduğu değerlendirilebilir ve özellikle son çeyrek bilançosundaki karlılıkta ve hasılattaki önemli iyileşmeler oldukça takdire şayandır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.