USAK logo

USAK Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam kısa vadeli yükümlülükler, toplam varlıkların yaklaşık %64'ünü oluşturuyor, bu da likidite riskini gösteriyor.
  2. Finansman giderlerinin yüksekliği, finansal yükümlülüklerin getirdiği maliyeti ve borç yükünü işaret ediyor.
  3. Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının büyük bir kısmı kredi geri ödemelerine gitmiş, bu durum borç yönetimi riskini artırabilir.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları negatif bölgede, bu da yatırımların şu an için nakit çıkışına yol açtığını gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılat ve net dönem karında görülen artış, şirketin gelirlerinin ve karlılığının olumlu yönde ilerlediğini gösteriyor.
  2. Brüt kar marjının sağlıklı olması, şirketin maliyet yönetiminde etkin olduğunu işaret edebilir.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması, operasyonel verimliliğin devam ettiğine işaret ediyor.
  4. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri, finansal esnekliği ve piyasalardan borç bulma kapasitesini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin finansal durumu incelendiğinde, kısa vadeli yükümlülüklerin yüksek olması likidite riskini beraberinde getirse de, hasılat ve net dönem karındaki artış şirketin gelir ve karlılık açısından olumlu bir performans sergilediğini göstermektedir. Finansman giderleri ve borç geri ödemeleri gibi konularda dikkatli bir yönetim gerektirse de, brüt kar marjının sağlamlığı ve operasyonel faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması geleceğe yönelik beklentileri güçlendirmektedir. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan negatif nakit akışlarına rağmen, borçlanma kapasitesinin güçlü oluşu finansal esneklik sağlamaktadır. Son çeyrekteki bu gelişmeler dikkate alındığında, şirkete yatırım yapılabilir olarak değerlendirilebilir; ancak likidite ve borç yönetimi konularında titiz bir takip gerektirecektir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.