VAKKO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı nispeten yüksek, bu da şirketin borç yükünün varlık değerlerine göre büyük bir kısmını oluşturduğunu gösteriyor.
  2. Kısa vadeli yükümlülükler toplam dönen varlıklardan düşük, bu likidite riskini azaltabilir ancak hala dikkatli yönetilmesi gerekiyor.
  3. Finansman giderleri finansman gelirlerini aşıyor, bu durum net finansman maliyetine yol açıyor.
  4. Pazarlama ve genel yönetim giderleri toplam gelirin önemli bir kısmını oluşturuyor, bu da operasyonel verimliliği etkileyebilir.
  5. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış işletmenin nakit rezervlerinde bir düşüşe işaret ediyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı oldukça yüksek, bu şirketin karlılığının güçlü olduğunu gösteriyor.
  2. Hasılat ve esas faaliyet karı yüksek, bu da satışların ve temel iş operasyonlarının sağlıklı olduğunu gösteriyor.
  3. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler ve faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif, bu da şirketin operasyonel etkinliğinin ve yatırım getirisinin iyi yönetildiğini gösteriyor.
  4. Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışının negatif olması borç ödemelerinin yapıldığını gösteriyor ki bu uzun vadede finansal sağlamlığı artırabilir.

Analizin Genel Özeti: Vakko'nun bilançosu güçlü karlılık ve sağlam hasılat büyümesi göstermektedir. Net dönem karındaki artış ve esas faaliyetlerden elde edilen yüksek karlar gelecek için olumlu sinyaller vermektedir. Ancak, yüksek borç seviyeleri ve nakit rezervlerindeki azalış risk faktörleri olarak görülmektedir. Bu riskler dikkate alındığında, şirketin finansal yapısının daha detaylı incelenmesi gerekebilir. Son çeyrek bilançosundaki karlılıkta görülen artışa rağmen, nakit akışındaki düşüş ve borç yükünün yönetimi gelecekteki performans için kritik önem taşıyacaktır. Yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda genel bir sonuç vermek gerekirse, şirketin güçlü karlılık göstergeleri olumlu bir sinyal olarak değerlendirilebilir ancak borç yönetimi ve nakit akışındaki düşüş gibi risk faktörleri de göz önünde bulundurulmalıdır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.