OZKGY Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı düşük, bu da şirketin finansal yapısının sağlam olduğunu gösteriyor.
  2. Kısa vadeli yükümlülükler, dönen varlıkların altında, bu likidite riskinin düşük olduğunu işaret ediyor.
  3. Uzun vadeli yükümlülüklerin yönetilebilir seviyede olması finansal istikrar açısından olumlu bir gösterge.
  4. Finansman giderlerinin finansman gelirlerinden daha az olması maliyet yönetiminde etkinlik sağlıyor.
  5. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının negatif olması, büyük ölçekli yatırımların nakit rezervlerini tüketebileceği riskini gösteriyor.
  6. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış, nakit rezervlerindeki düşüşe işaret ediyor ve bu durum kısa vadeli finansal esneklik konusunda potansiyel bir risk oluşturabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karının yüksek olması, şirketin karlılık açısından güçlü performans sergilediğini ve bu trendin devam etmesi bekleniyor.
  2. Hasılatın sağlam olması, pazar payının korunduğunu veya arttığını gösteriyor ki bu da gelecekteki satışların sürdürülebilirliği açısından önemli.
  3. Finansman gelirlerinin finansman giderlerinden fazla olması, şirketin finansal varlıklarını etkili bir şekilde yönettiğini ve ek gelir kaynakları yarattığını gösteriyor.
  4. Esas faaliyet karının yüksek olması, şirketin ana iş kollarında başarılı olduğunu ve bu alanlarda gelecekte de güçlü performans beklentisi olduğunu işaret ediyor.
  5. Diğer kapsamlı gelirdeki artış, şirketin diğer faaliyetlerden de önemli kazançlar elde ettiğini ve bu gelir akışlarının gelecekte de devam edebileceğini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin finansal yapısı sağlam görünmekte ve likidite riski düşük. Karlılık ve hasılat rakamları güçlü performansa işaret ediyor. Finansman giderleri kontrol altında tutulurken, finansman gelirleri ek gelir kaynağı olarak katkıda bulunuyor. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarındaki negatif değerlere rağmen, genel olarak şirketin gelecek beklentileri olumlu durumda. Son çeyrek bilançosundaki karlılık ve hasılat artışları özellikle dikkate değer ve bu trendin devam etmesi halinde şirkete yatırım yapmak cazip bir seçenek olabilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.