ODAS logo

ODAS Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı %30.13 (4,120,616,613 / 13,674,131,337) olup, şirketin borç yükü yönetilebilir seviyede görünmektedir.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı %26.20 (3,582,988,402 / 13,674,131,337) olup, likidite riski göz önünde bulundurulmalıdır.
  3. Finansman giderleri yüksek (636,150,849) olup finansman maliyetlerinin etkisi altında kalma riski mevcuttur.
  4. Net dönem karı veya zararı oldukça yüksek (4,616,140,068) olmasına rağmen nakit akışlarındaki net azalış (-371,726,004) likidite riskini işaret edebilir.
  5. Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları (3,139,489,705) oldukça yüksek olup borç servis kapasitesini zorlayabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılatın yüksek olması (4,554,965,498) ve net dönem karının büyük bir artış göstermesi (4,616,140,068), şirketin karlılık potansiyelinin güçlü olduğunu göstermektedir.
  2. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin büyük miktarı (3,883,838,165), şirketin başarılı yatırım stratejilerine işaret etmektedir.
  3. Esas faaliyet karının sağlam olması (1,251,707,305), şirketin ana operasyonlarının sağlıklı olduğunu ve istikrarlı gelir sağladığını göstermektedir.
  4. Nakit ve nakit benzerlerindeki mevcut seviye (1,104,596,434), kısa vadeli finansal taahhütleri karşılamak için yeterli olabilir.

Analizin Genel Özeti: ODAS şirketi güçlü bir net dönem karına ve sağlam hasılata sahiptir ki bu durum şirketin gelecekteki finansal performansı için pozitif bir sinyaldir. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler de şirketin başarılı yatırım stratejilerini ve potansiyel büyüme fırsatlarını ortaya koymaktadır. Ancak likidite riski ve borç servis kapasitesinin zorlanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Finansman giderleri ve kredi geri ödemeleri gibi faktörler dikkate alındığında risk yönetimi stratejilerinin önemi artmaktadır. Son çeyrekteki net dönem karındaki artış ve esas faaliyet karındaki güçlü performans özellikle övgüye değerdir ve bu durum şirketin uzun vadeli sürdürülebilirliğine katkıda bulunabilir. Genel olarak ODAS şirketine yapılan bir yatırımın gelecek vaat ettiği ancak belirli risk faktörlerinin göz ardı edilmemesi gerektiği sonucuna varılabilir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.