OBASE logo

OBASE Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülükler, toplam özkaynaklara kıyasla düşük bir oranda olup şirketin borçluluk durumunu iyi yönettiğini göstermektedir.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıkların yaklaşık %23'ünü oluşturması, likidite riskinin yönetilebilir seviyede olduğunu işaret etmektedir.
  3. Finansman giderlerinin finansman gelirlerinden daha düşük olması, finansal yapıdaki maliyet etkinliğini göstermektedir.
  4. Pazarlama ve genel yönetim giderlerinin yüksek olması operasyonel verimlilik açısından iyileştirme gerektirebilir.
  5. Net dönem karı veya zararı pozitif olup şirketin kârlılık durumunun iyi olduğunu göstermektedir.
  6. Nakit akışlarındaki net azalış, nakit rezervlerindeki düşüşe neden olarak likidite sıkıntısı yaratabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılatın yüksek olması, şirketin satış performansının güçlü olduğunu ve pazar payını koruyabileceğini göstermektedir.
  2. Brüt karın (zarar) pozitif olması ve hasılata oranla makul bir seviyede bulunması, şirketin maliyet yönetiminde etkin olduğunu işaret eder.
  3. Finansman gelirlerinin finansman giderlerinden fazla olması, finansal varlıkların getirisinin iyi yönetildiğine işaret eder.
  4. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin varlığı, şirketin gelecek dönemlerde de ek gelir kaynaklarına sahip olabileceğini gösterir.
  5. Araştırma ve geliştirme giderlerinin düşük olması, yenilikçi ürün ve hizmet geliştirmede daha fazla yatırım yapılmasının gerekebileceği anlamına gelebilir.

Analizin Genel Özeti: Obase'in bilanço verileri genel olarak sağlam bir finansal yapıya işaret etmektedir. Toplam varlıklar ve özkaynaklar yüksekken borçluluk oranları yönetilebilir seviyededir. Şirketin kârlılığı ve hasılat performansı güçlüdür, ancak nakit akışlarındaki net azalış gelecekteki likidite için potansiyel bir risk unsuru olarak değerlendirilebilir. Yine de, finansman geliri ve yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler gibi pozitif unsurların varlığı, şirketin uzun vadede sürdürülebilir büyüme potansiyeline sahip olduğuna işaret etmektedir. Son çeyrek bilançosunda görülen bu olumlu trendler, yatırımcılara güven verebilir ve şirkete olan ilgiyi artırabilir. Bu nedenle, Obase'e yatırım yapılmasının cazip bir fırsat olabileceği sonucuna varılabilir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.