MEPET Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı %32 gibi makul bir seviyede, bu finansal sağlamlık açısından olumlu bir gösterge.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülüklere oranı oldukça yüksek (%79), bu durum likidite riskini artırabilir.
  3. Finansman giderlerinin finansman gelirlerini aşması, net finansman maliyetine yol açıyor ve bu da karlılık üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir.
  4. Yatırım faaliyetlerinden gelir elde edilmemiş, bu durum şirketin uzun vadeli büyüme potansiyeli açısından bir risk oluşturabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı pozitif ve 88.014.141 TL olarak gerçekleşmiş, bu şirketin karlılık açısından sağlıklı bir performans sergilediğini gösteriyor.
  2. Toplam kapsamlı gelirde büyük bir artış (289.813.874 TL) yaşanmış, bu da şirketin genel finansal performansının güçlendiğini işaret ediyor.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları olumlu (123.619.342 TL), işletmenin günlük operasyonlarından sağlıklı nakit akışı sağladığını gösteriyor.
  4. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarındaki net artış (46.342.251 TL), şirketin likiditesinin iyileştiğini ve kısa vadeli finansal esnekliğinin arttığını gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Mepet'in son çeyrek bilançosu, genel olarak sağlam bir finansal yapıya işaret ediyor. Özellikle toplam varlıkların büyük bir kısmının özkaynaklar tarafından finanse edilmesi ve net dönem karının olumlu olması güçlü yönler olarak öne çıkıyor. Kapsamlı gelirdeki büyük artış ve nakit akışlarındaki olumlu gelişmeler de şirketin geleceğine dair iyimser beklentileri destekliyor. Bununla birlikte, kısa vadeli yükümlülüklerin yüksek oranı ve yatırım faaliyetlerinden gelir elde edilmemesi gibi bazı risk faktörleri bulunuyor. Yine de son çeyrek bilançosundaki olumlu gelişmelere vurgu yaparak, Mepet'e yatırım yapmanın cazip olabileceği sonucuna varılabilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.