LOGO logo

LOGO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yüksek, bu da şirketin borç yükünün varlıklarına göre fazla olduğunu gösteriyor.
  2. Toplam kısa vadeli yükümlülükler, toplam dönen varlıklardan daha fazla, bu da şirketin kısa vadeli likidite riski taşıdığını işaret ediyor.
  3. Finansman giderlerinin finansman gelirlerinden düşük olması olumlu bir durum olsa da, bu kalemler arasındaki farkın net dönem karını önemli ölçüde etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
  4. Araştırma ve geliştirme giderlerinin yüksek olması, şirketin gelecekteki büyüme potansiyeli için önemli yatırımlar yaptığını gösterse de, kısa vadede karlılığı üzerinde baskı oluşturabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılat ve dönem karındaki artış, şirketin satış performansının güçlendiğini ve karlılıkta iyileşme olduğunu gösteriyor.
  2. Brüt karın yüksek olması, şirketin maliyet yönetiminde etkili olduğunu ve satışlardan iyi bir marj elde ettiğini işaret ediyor.
  3. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler ve finansman gelirleri, şirketin diğer faaliyetlerden de gelir elde edebildiğini gösteriyor.
  4. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması, işletmenin operasyonel olarak sağlıklı nakit ürettiğini gösteriyor.
  5. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarındaki artış, şirketin likidite pozisyonunun güçlendiğini ve finansal esnekliğinin arttığını gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Logo'nun 2023 yılı 3. çeyrek bilanço verilerine göre, şirketin borç yükü varlıklarına kıyasla yüksek ve kısa vadeli likidite riski taşıyor. Ancak hasılat ve dönem karındaki artış, brüt kar marjının güçlü olması ve faaliyetlerden sağlıklı nakit akışları elde etmesi gibi olumlu gelişmeler, şirketin gelecekteki büyüme potansiyeline işaret ediyor. Araştırma ve geliştirme harcamalarının yüksekliği, uzun vadede yenilikçi ürün ve hizmetler sunma kapasitesini artırabilir. Son çeyrek bilançosunda görülen nakit pozisyonundaki artış ve diğer finansal kazançlar, şirketin finansal sağlamlığını pekiştiriyor ve gelecek için umut verici sinyaller sunuyor. Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda, Logo'ya yapılan yatırımın uzun vadede değerlenebileceği düşünülebilir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.