LIDER Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

LDR TURİZM A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam özkaynaklara oranı, şirketin borçlanma seviyesini gösterir ve bu oranın yüksek olması finansal riski artırabilir. Şirketin toplam yükümlülükleri 1,104,974,128 TL iken, toplam özkaynakları 1,754,016,917 TL'dir. Bu durum şirketin sağlam bir özkaynak yapısına sahip olduğunu ve borçlanma riskinin yönetilebilir seviyede olduğunu gösterir.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam dönen varlıklara oranı likidite riskini gösterir. Şirketin kısa vadeli yükümlülükleri 772,881,950 TL iken, toplam dönen varlıkları 1,503,368,550 TL'dir. Bu oranın sağlıklı olması şirketin kısa vadeli borçlarını karşılama kapasitesinin iyi olduğunu işaret eder.
  3. Uzun vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı da düşüktür (332,092,178 TL / 2,858,991,045 TL), bu da şirketin uzun vadeli finansal sağlamlığının korunduğuna işaret eder.
  4. Net dönem karı oldukça yüksektir (745,683,958 TL), bu da şirketin karlılık açısından güçlü bir performans sergilediğini göstermektedir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Şirketin hasılatı önemli ölçüde yüksektir (924,182,821 TL) ve net dönem karı ile uyumlu bir büyüme sergilemektedir.
  2. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler (404,702,557 TL) önemli bir gelir kaynağı olarak görünmekte ve şirketin gelir çeşitliliğine katkı sağlamaktadır.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları (635,683,711 TL) ve finansman faaliyetlerinden nakit akışları (230,533,732 TL) güçlüdür. Bu durum şirketin operasyonel ve finansal etkinliğinin sürdürülebilir olduğunu göstermektedir.
  4. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarındaki artış (1,188,123,962 TL), şirketin likidite pozisyonunun güçlendiğini ve gelecekteki büyüme fırsatları için hazır olduğunu göstermektedir.

Analizin Genel Özeti: Lider şirketi güçlü özkaynak yapısı ve yönetilebilir borç seviyesi ile finansal olarak sağlam bir temele sahiptir. Karlılık açısından etkileyici sonuçlar elde eden ve çeşitli gelir kaynaklarına sahip olan şirketin nakit akışları da oldukça iyidir. Bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda ve son çeyrek bilançosundaki olumlu gelişmelere ekstra vurgu yapıldığında Lider şirketine yatırım yapmanın cazip bir fırsat olabileceği sonucuna varılabilir. Özellikle dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarındaki artış gelecekteki büyüme için mühim bir avantaj olarak değerlendirilebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.