KRSTL Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin toplam kısa vadeli yükümlülükleri, 2023 yılının 3. çeyreğinde önemli ölçüde artarak 281.807.285'e yükselmiş, bu durum likidite riskini artırabilir.
  2. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları, 2023 yılının 3. çeyreğinde -1.138.594 olarak negatif kalmış, işletme sermayesi yönetiminde zorluklar yaşanabileceğine işaret ediyor.
  3. Nakit ve nakit benzerleri, 2023 yılının 3. çeyreğinde azalarak 953.428'e düşmüş, bu durum acil nakit ihtiyaçları karşısında şirketin elini zayıflatabilir.
  4. Diğer kapsamlı gelir (gider) kalemi, 2023 yılının 3. çeyreğinde -11.707.528 olarak negatif gerçekleşmiş, şirketin diğer finansal varlıklarındaki değer kayıplarını gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Şirketin net dönem karı veya zararı, 2023 yılının 3. çeyreğinde önemli bir artışla 58.257.790'a yükselmiş, karlılık açısından olumlu bir sinyal veriyor.
  2. Toplam varlıklar ve özkaynaklar da aynı dönemde artış göstererek sırasıyla 755.917.602 ve 439.875.349'a çıkmış, şirketin büyüme potansiyeline işaret ediyor.
  3. Hasılat, önceki döneme göre büyük bir artışla 988.322.922'ye yükselmiş, satış performansındaki güçlü büyüme gelecek için umut verici.
  4. Finansman gelirleri ve yatırım faaliyetlerinden gelirler gibi kalemlerde görülen artışlar, şirketin finansal yönetim yeteneklerini ve alternatif gelir kaynaklarını geliştirdiğine dair pozitif sinyaller sunuyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin finansal performansındaki son çeyrek büyümesi ve karlılıkta gözlenen önemli iyileşme gelecek için olumlu beklentileri desteklemekte; ancak likidite ve nakit akışlarındaki zorluklar risk unsurları olarak dikkate alınmalıdır. Yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda net bir sonuç vermek için daha kapsamlı bir analiz gerekebilir; ancak son çeyrek bilançosundaki pozitif değişimler ve güçlü hasılat artışı şirketin potansiyelini öne çıkarmaktadır ve bu da olumlu bir yatırım kararı için cesaret verici olabilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.