KRONT Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

KRON TEKNOLOJİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam kısa vadeli yükümlülükler 93.322.513 olarak raporlanmış olup, bu durum şirketin kısa vadeli borç ödeme kapasitesine ilişkin riskleri işaret edebilir.
  2. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları -53.982.610 olarak negatif bir değer göstermekte, bu da şirketin yatırım faaliyetlerinin nakit rezervlerini tükettiğini gösteriyor.
  3. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış -10.488.728 olup, şirketin likiditesinde bir azalma olduğunu gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı 36.881.463 olarak sağlam bir karlılık göstermiş, bu da şirketin operasyonel performansının güçlü olduğunu işaret ediyor.
  2. Hasılat 142.725.736 ile güçlü bir gelir elde edilmiş, şirketin satış performansının iyi olduğunu gösteriyor.
  3. Esas faaliyet karı veya zararı 38.919.535 olarak raporlanmış olup, şirketin ana iş kollarında sağlıklı bir kar elde ettiğini gösteriyor.
  4. Toplam kapsamlı gelir (gider) 38.681.681 ile olumlu bir finansal görünüm sunuyor ve şirketin genel mali durumunun iyi olduğunu işaret ediyor.

Analizin Genel Özeti: Kront'un finansal durumu, güçlü gelir ve kar rakamları ile olumlu bir resim çizmektedir. Özellikle net dönem karı ve hasılat gibi kritik göstergelerdeki sağlam performans, şirketin gelecekteki büyüme potansiyelini desteklemektedir. Ancak, yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan negatif nakit akışları ve nakit rezervlerindeki azalış gibi bazı risk faktörleri mevcuttur ve bu durumlar dikkate alınmalıdır. Son çeyrekteki finansal gelişmeler dikkate alındığında, şirketin uzun vadeli stratejileri ve piyasa konumu göz önünde bulundurularak yatırım yapılabilirliği değerlendirilmelidir; ancak genel olarak Kront'un finansal sağlığı olumlu yönde öne çıkıyor.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.