MARTI logo

MARTI Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Risk Analizi:

  1. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının negatif olması (-949,607,322), işletme faaliyetlerinin nakit yaratma kabiliyeti konusunda endişe yaratıyor.
  2. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin (558,823,546) toplam dönen varlıklar (210,567,390) miktarından fazla olması likidite riskini gösteriyor.
  3. Finansman giderlerinin yüksekliği (241,170,022), borçlanma maliyetlerinin şirket karlılığını olumsuz etkileyebileceğine işaret ediyor.

Gelecek Beklentileri:

  1. Toplam özkaynakların (6,539,312,891) toplam varlıkların yaklaşık %63'ünü oluşturması şirketin finansal yapısının güçlü olduğunu gösteriyor.
  2. Net dönem karının (142,801,377) pozitif olması ve önceki dönemlere kıyasla artış göstermesi şirketin karlılık trendinin iyileşmekte olduğuna işaret ediyor.
  3. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin (66,706,982) varlıkların etkin kullanımını ve ek gelir potansiyelini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Marti'nin finansal durumu bazı riskler içermekle birlikte genel olarak sağlam bir yapıya sahiptir. Özkaynakların yüksek oranı ve pozitif net dönem karı şirketin uzun vadeli finansal sağlığının iyi olduğunu göstermektedir. Ancak likidite riski ve yüksek finansman giderleri gibi sorunlar gelecek dönemlerde dikkatle izlenmelidir. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler ve genel olarak artan karlılık trendi gelecek için umut verici görünmektedir. Son çeyrek bilançosundaki bu olumlu değişiklikler göz önünde bulundurulduğunda Marti'ye yatırım yapmak cazip bir seçenek olabilir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.