KGYO logo

KGYO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin toplam varlıklarına kıyasla çok yüksek miktarda toplam yükümlülükleri bulunmaktadır, bu da finansal kaldıraç riskini artırır.
  2. Toplam uzun vadeli yükümlülükler, şirketin öz kaynaklarından çok daha fazladır, bu durum uzun vadeli borç ödeme kapasitesi konusunda endişe yaratmaktadır.
  3. Net dönem zararı ve negatif faaliyet karı, şirketin mevcut operasyonlarının karlı olmadığını göstermektedir.
  4. Finansman giderlerinin finansman gelirlerinden daha yüksek olması, net finansman maliyetlerinin şirket üzerinde baskı oluşturduğunu işaret eder.
  5. Faaliyetlerden elde edilen negatif nakit akışları, işletme sermayesinin yönetiminde zorluklar yaşandığını gösterir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Şirketin toplam duran varlıklarının yüksek olması, potansiyel olarak değerlenebilecek varlıklara sahip olduğunu göstermektedir.
  2. Finansman faaliyetlerinden elde edilen pozitif nakit akışları, şirketin finansal esnekliğini koruyabildiğini ve dış kaynaklardan finansman sağlayabildiğini gösterir.
  3. Yatırım faaliyetlerinden gelirler ve finansman gelirleri, alternatif gelir kaynaklarının bulunduğunu ve bu kaynakların gelecekte geliştirilebileceğini işaret eder.

Analizin Genel Özeti: kgyo şirketi yüksek miktarda uzun vadeli yükümlülüklere sahiptir ve operasyonel olarak net dönem zararı yaşamaktadır. Bununla birlikte, duran varlıkların büyük bir kısmına sahip olması ve finansman faaliyetlerinden pozitif nakit akışları elde etmesi şirketin bazı mali esnekliklere sahip olduğunu göstermektedir. Gelecekteki potansiyel varlık değerlemeleri ve alternatif gelir kaynaklarının geliştirilmesi ile durumun iyileşebileceği beklentisi bulunmaktadır. Son çeyrek bilançosundaki bu pozitif unsurların öne çıkartılmasıyla birlikte, şirkete yapılan yatırımın uzun vadeli perspektifte değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılabilir. Yine de mevcut risk faktörleri göz önünde bulundurulmalı ve dikkatli bir şekilde hareket edilmelidir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.