EUREN Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları negatif (-323,981,712), bu işletme faaliyetlerinin nakit yaratma kapasitesinin düşük olduğunu gösteriyor.
  2. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları da negatif (-376,049,443), şirketin yatırımlarının kısa vadede nakit çıkışına sebep olduğunu işaret ediyor.
  3. Toplam kısa vadeli yükümlülükler (1,065,340,253) toplam dönen varlıkları (2,179,978,568) karşılayacak düzeyde; ancak yüksek kısa vadeli borçlar likidite riskini artırabilir.
  4. Finansman giderleri (94,296,211) finansman gelirlerini (9,582,870) aşmakta ve net finansman maliyeti yaratmaktadır.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı oldukça yüksek (705,948,323), şirketin karlılığının iyi olduğunu gösteriyor.
  2. Finansman faaliyetlerinden elde edilen pozitif nakit akışı (759,491,327), borçlanma veya sermaye artırımı yoluyla sağlam bir finansal destek sağladığını gösteriyor.
  3. Yatırım faaliyetlerinden gelirler (185,120,452) yatırım faaliyetlerinden giderleri (474,667) büyük ölçüde aşmış ve net pozitif bir etki yaratmıştır.
  4. Toplam kapsamlı gelir oldukça yüksek (673,928,500), şirketin genel performansının güçlü olduğunu ve potansiyel olarak değer kazanabileceğini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Euren'in finansal durumu genel olarak sağlam görünmektedir. Yüksek net dönem karı ve toplam kapsamlı gelir şirketin karlılığını ve mali sağlamlığını işaret etmektedir. Negatif nakit akışlarına rağmen, finansman faaliyetlerinden elde edilen pozitif nakit akışları bu eksikliği telafi etmekte ve şirketin borçlanma veya sermaye artırımı yoluyla likidite sağlayabildiğini göstermektedir. Bu bilgiler ışığında Euren'e yatırım yapılabilir olarak değerlendirilebilir; özellikle son çeyrek bilançosundaki olumlu değişimler ve güçlü net dönem karı gelecek için umut vericidir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.