ESCAR Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yüksek, bu da şirketin borçluluk seviyesinin varlık büyüklüğüne kıyasla fazla olduğunu gösteriyor.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklar içindeki payı yüksek, bu likidite riskini artırabilir.
  3. Finansman giderlerinin finansman gelirlerine göre oldukça yüksek olması, borçlanma maliyetinin gelirleri aştığını ve finansal yükün fazla olduğunu belirtiyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı oldukça yüksek, bu şirketin karlılık açısından iyi bir performans sergilediğini gösteriyor.
  2. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, yatırım faaliyetlerinden giderlere kıyasla çok daha fazla olması, şirketin yatırım kararlarının başarılı olduğunu işaret ediyor.
  3. İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının güçlü olması, operasyonel verimliliğin ve nakit yaratma kabiliyetinin yüksek olduğunu gösteriyor.
  4. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artışın yüksek olması, şirketin likidite pozisyonunun güçlenmekte olduğunu ve kısa vadeli finansal taahhütleri karşılayabileceğini belirtiyor.

Analizin Genel Özeti: Escar'ın bilanço verileri, şirketin güçlü bir karlılık ve nakit akışına sahip olduğunu göstermektedir. Yatırım faaliyetlerinden sağlanan gelirler ve net dönem karındaki artış, şirketin gelecekteki büyüme potansiyeline işaret etmektedir. Ancak, yüksek borçluluk oranı ve finansman maliyetleri risk unsurları olarak dikkate alınmalıdır. Şirketin likidite durumunun iyileşmesi ve operasyonel verimliliği, gelecek için olumlu bir tablo çizmektedir. Bu nedenle, Escar'a yapılan bir yatırımın gelecekte değer kazanabileceği düşünülebilir; ancak borç seviyesi ve finansman maliyetleri göz önünde bulundurularak dikkatli bir yaklaşım benimsenmelidir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.