EREGL Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 22.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Net dönem zararı (-3,867,429,000 TL) şirketin karlılık konusunda zorluklar yaşadığını gösteriyor.
  2. Finansman giderlerinin (5,933,340,000 TL) finansman gelirlerini (2,788,016,000 TL) aşması finansal yükü artırıyor.
  3. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin (76,797,997,000 TL) toplam dönen varlıklardan (121,635,164,000 TL) daha düşük olması likidite açısından olumlu; ancak kısa vadeli borçların yüksekliği nakit akışı üzerinde baskı yaratabilir.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının negatif (-19,624,864,000 TL) olması büyük ölçekli yatırımların veya varlık satışlarının nakit rezervini tüketiyor olabileceğine işaret edebilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları (9,219,179,000 TL) ve finansman faaliyetlerinden nakit akışları (12,595,821,000 TL), şirketin operasyonel ve finansal etkinliğinin devam ettiğini gösteriyor.
  2. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarındaki artış (19,534,540,000 TL), şirketin likidite pozisyonunun güçlendiğini ve kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilecek durumda olduğunu gösteriyor.
  3. Diğer kapsamlı gelirdeki büyük artış (51,772,146,000 TL), muhtemelen döviz kurundaki değişikliklerden kaynaklanan olumlu bir etkiyi temsil ediyor ve bu da şirketin uluslararası piyasalarda güçlü bir konuma sahip olduğunu düşündürüyor.
  4. Yurtdışındaki işletmelerin çevrimi dışındaki yabancı para çevrim farklarındaki artış (42,394,050,000 TL), global faaliyetlerden elde edilen kazançların şirketin genel performansına katkı sağladığını gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin net dönem zararı ve yatırım faaliyetleri kaynaklı negatif nakit akışları risk unsurları olarak öne çıkarken; faaliyetlerden ve finansman faaliyetlerinden elde edilen pozitif nakit akışları ile dönem sonu nakit pozisyonundaki artış gelecek için umut verici sinyallerdir. Ayrıca diğer kapsamlı gelirdeki büyük artış ve yabancı para çevrim farklarından elde edilen kazançlar şirketin uluslararası arenada güçlü bir konuma sahip olduğunu işaret etmektedir. Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda ve son çeyrekteki olumlu gelişmelere daha fazla vurgu yapıldığında şirkete yatırım yapılabilirliği olumlu yönde değerlendirilebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.