CASA Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Net dönem zararı (-838,087) olması, şirketin karlılık konusunda zorluklar yaşadığını gösteriyor.
  2. Finansman giderlerinin (620,527) finansman gelirlerinden (74,710) daha yüksek olması, finansal yükün arttığına işaret ediyor.
  3. Genel yönetim giderlerinin (3,826,886) yüksek olması maliyet yönetimi konusunda iyileştirmeler yapılması gerektiğini düşündürüyor.
  4. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının negatif (-4,895,010) olması likidite riskini artırıyor.
  5. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin (139,571,704) toplam varlıklara (227,721,605) oranla yüksek olması finansal sıkışıklık riskini gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerin (19,886,617) olumlu bir görünüm sunarak gelecekteki potansiyel kazançları işaret ediyor.
  2. Toplam kapsamlı gelirdeki artış (1,660,480), şirketin diğer faaliyetlerden kazanç sağladığını ve bu kazançların gelecekte de sürebileceğini gösteriyor.
  3. Yurtdışındaki işletmelerin çevrim dışındaki yabancı para çevrim farklarından (91,895,408) elde edilen gelirler uluslararası operasyonlardan kaynaklanan fırsatları ortaya koyuyor.
  4. Hasılatın (409,529,609) yüksek olması şirketin pazar payının ve satış hacminin büyük olduğuna işaret ederek gelecek için olumlu bir beklenti sunuyor.

Analizin Genel Özeti: Casa'nın son çeyrekte karşılaştığı zorluklar göz önünde bulundurulduğunda bazı risk faktörleri mevcut; özellikle net dönem zararının ve negatif nakit akışlarının varlığı önemli endişe kaynaklarıdır. Ancak yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler ve hasılatın yüksekliği gibi faktörler şirketin güçlü yanlarını ve geleceğe yönelik potansiyelini vurgulamaktadır. Yabancı para çevrim farklarından elde edilen gelirler de uluslararası pazarda şirketin etkinliğini ve farklılaşma kapasitesini göstermektedir. Bu durumda, Casa'ya yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda karar verilirken bu güçlü ve zayıf yönler dengeli bir şekilde değerlendirilmelidir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.