BRSAN logo

BRSAN Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 21.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülükler toplam varlıkların yaklaşık %58'ini oluşturuyor, bu da şirketin yüksek borç yükü altında olduğunu gösteriyor.
  2. Toplam kısa vadeli yükümlülükler, toplam dönen varlıkların %86'sına denk geliyor, bu durum likidite riskini artırabilir.
  3. Finansman giderleri finansman gelirlerini aşarak net finansman giderlerine yol açmış, bu da maliyetlerin gelirleri aştığını gösteriyor.
  4. Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerinden fazla, bu durum finansal sürdürülebilirlik açısından bir risk oluşturabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı pozitif olup, şirketin kar edebilme kapasitesini gösteriyor.
  2. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları güçlü ve işletme faaliyetlerinden nakit akışları da sağlam, bu durum operasyonel verimliliğin iyi olduğunu işaret ediyor.
  3. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış şirketin likidite pozisyonunun güçlendiğini ve kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilecek nakit rezervine sahip olduğunu gösteriyor.
  4. Yurtdışındaki işletmelerin çevrimi dışındaki yabancı para çevrim farklarından kaynaklanan diğer kapsamlı gelir (gider) pozitif, bu da döviz kuru dalgalanmalarından olumlu etkilenildiğini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: BRSAN şirketinin finansal durumu, bazı risk faktörleri içermekle birlikte, genel olarak pozitif bir tablo çizmektedir. Özellikle net dönem karının yüksek olması ve faaliyetlerden sağlanan nakit akışlarının güçlü olması gelecek için umut vericidir. Nakit pozisyonundaki artış ve döviz kuru etkilerinden kaynaklanan diğer kapsamlı gelir kalemleri de şirketin finansal sağlamlığını desteklemektedir. Bununla birlikte, yüksek borç oranları ve kısa vadeli yükümlülüklerin dönen varlıklara oranının yüksek olması likidite riskini taşımaktadır. Ancak son çeyrek bilançosunda görülen olumlu gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, BRSAN'a yatırım yapılabilir bir şirket olarak değerlendirilebilir. Özellikle son çeyrekteki nakit pozisyonundaki iyileşme ve karlılık oranları şirketin geleceği adına olumlu sinyaller vermektedir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.