ACSEL logo

ACSEL Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam dönen varlıklardan daha düşük olması, likidite riskini azaltır.
  2. Uzun vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranının düşük olması, finansal yapı açısından şirketin uzun vadeli borç ödeme kapasitesinin iyi durumda olduğunu gösterir.
  3. Finansman giderlerinin yüksek olması, borçlanma maliyetlerinin ve faiz oranı riskinin göstergesi olabilir.
  4. Net dönem karının olumlu olması ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının negatif olmasına rağmen, faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının güçlü olması finansal sağlamlığı destekler.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılatın ve net dönem karının artış trendi göstermesi, şirketin gelir yaratma kapasitesinin güçlü olduğunu ve büyüme potansiyeline işaret eder.
  2. Brut karın sürdürülebilir olması, maliyet yönetimi ve operasyonel verimlilik açısından şirketin performansını destekler.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının yüksek olması, operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde devam ettiğini ve nakit yaratma kabiliyetinin iyi olduğunu gösterir.
  4. Donem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarındaki artış, şirketin likiditesinin iyi durumda olduğunu ve kısa vadeli finansal taahhütleri karşılayabileceğini gösterir.

Analizin Genel Özeti: Acsel'in finansal durumu, kısa vadeli likidite riskinin düşük olduğunu, uzun vadeli borç ödeme kapasitesinin iyi durumda bulunduğunu ve operasyonel faaliyetlerden güçlü nakit akışları elde edildiğini göstermektedir. Hasılat ve net dönem karındaki artış trendi, şirketin gelir yaratma kapasitesinin güçlü olduğuna işaret etmekte ve gelecekteki büyüme potansiyelini desteklemektedir. Finansman giderleri dikkate alındığında, borçlanma maliyetleri konusunda bir miktar risk bulunmakla birlikte genel olarak şirketin finansal sağlamlığı iyidir. Son çeyrek bilançosundaki bu olumlu gelişmeler ışığında, Acsel'e yatırım yapılabilir bir şirket olarak değerlendirilebilir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.