DIRIT Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin net dönem zararı (-92738) finansal sıkıntıların bir göstergesi olabilir.
  2. Satışların maliyeti (99615584) çok yüksek, bu durum kar marjlarını ciddi şekilde sıkıştırıyor.
  3. Finansman giderleri (437806) yüksek olup, şirketin borçlanma maliyetlerinin arttığını gösteriyor.
  4. Genel yönetim giderleri (2188584) yüksek, bu da operasyonel verimliliğin düşük olduğunu işaret edebilir.
  5. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının negatif (-679779) olması, işletmenin nakit yaratma kapasitesinin zayıf olduğunu gösteriyor.
  6. Toplam kısa vadeli yükümlülükler (21076406) toplam dönen varlıkları (12944657) aşarak likidite riskini artırıyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Diğer kapsamlı gelirde büyük bir artış (+41639790), şirketin diğer faaliyetlerden önemli gelirler elde ettiğini gösteriyor ki bu olumlu bir işaret.
  2. Dönen varlıkların toplam varlıklar içindeki oranının düşük olması (12944657/71398432), uzun vadeli yatırımların ağırlıklı olduğunu ve potansiyel büyüme fırsatlarına işaret edebilir.
  3. Uzun vadeli yükümlülüklerin düşük seviyede olması (1792), şirketin uzun vadeli borçlanma riskinin düşük olduğunu gösteriyor.
  4. Finansman gelirlerinin (4050672) finansman giderlerini fazlasıyla karşılaması, finansal yönetimin etkinliğine işaret ediyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin finansal durumu mevcut çeyrekte bazı riskler taşımaktadır; özellikle net dönem zararı ve yüksek satış maliyetleri karlılık üzerinde baskı oluşturuyor. Ayrıca, negatif nakit akışları ve yüksek kısa vadeli yükümlülükler likidite riskini artırabilir. Ancak, diğer kapsamlı gelirde görülen büyük artış ve düşük uzun vadeli borçlanma seviyeleri gibi bazı pozitif sinyaller de mevcut. Finansman gelirleri de finansman giderlerini karşılayacak seviyede olup, bu da şirketin mali yapısının bazı güçlü yanlarını göstermektedir. Genel olarak, bu şirkete yatırım yapmadan önce detaylı bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır; ancak son çeyrek bilançosundaki pozitif gelişmeler gelecekteki potansiyel fırsatlar için umut verici olabilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.