ISSEN Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yüksek, bu da şirketin borçlarını karşılamakta zorlanabileceğine işaret edebilir.
  2. Finansman giderleri, finansman gelirlerini aşmış durumda, bu da finansal yükün arttığını gösteriyor.
  3. Nakit akış tablosuna göre, finansman faaliyetlerinden ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları negatif değerler sergiliyor, bu durum likidite sorunlarına yol açabilir.
  4. Yabancı para alım satım marjlarındaki değişikliklere ilişkin diğer kapsamlı gelir (gider) negatif, bu da döviz kuru dalgalanmalarının şirket üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine işaret ediyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı pozitif ve hasılata kıyasla makul bir oranda gerçekleşmiş, bu karlılığın devam ettiğini gösteriyor.
  2. Brüt kar (zarar) ve esas faaliyet karı (zararı) pozitif değerlerde olup, şirketin temel operasyonlarının sağlıklı olduğunu işaret ediyor.
  3. Yatırım faaliyetlerinden gelirler var ve bu, şirketin yatırım portföyünün getiri sağladığını gösteriyor.
  4. Toplam kapsamlı gelir (gider) pozitif ve oldukça yüksek bir rakamla net dönem karını destekliyor, bu da şirketin genel performansının güçlü olduğunu ortaya koyuyor.

Analizin Genel Özeti: İssen'in son çeyrekteki bilançosu karlılık açısından güçlü bir performans sergiliyor. Net dönem karı ve brüt kar gibi önemli göstergeler olumlu seyrediyor. Ancak finansman giderleri ve negatif nakit akışları gibi bazı risk unsurları bulunmakta. Yine de toplam kapsamlı gelirdeki artış ve pozitif net dönem karı gibi faktörler gelecek için umut verici görünüyor. Bu durum, şirketin mevcut zorlukların üstesinden gelebileceğine ve uzun vadede sağlıklı bir büyüme potansiyeline sahip olduğuna işaret edebilir. Bu nedenle, riskleri göz önünde bulundurarak yapılan detaylı bir değerlendirme sonucunda İssen'e yatırım yapılabilir olarak değerlendirilebilir. Özellikle son çeyrek bilançosundaki toplam kapsamlı gelirdeki artış ve sürdürülen faaliyetlerden elde edilen karın güçlü olması yatırım için olumlu bir sinyal olarak kabul edilebilir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.