PRKME Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yaklaşık %26 seviyesinde, bu oran şirketin yükümlülüklerini yönetebilir olduğunu gösteriyor.
  2. Kısa vadeli yükümlülükler toplam varlıkların yaklaşık %17'sini oluşturuyor, bu da likidite riskinin görece düşük olduğunu işaret ediyor.
  3. Uzun vadeli yükümlülüklerin düşük seviyede olması finansal istikrar açısından olumlu bir gösterge.
  4. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış, işletmenin nakit akışını yönetme konusunda zorluklar yaşayabileceğine işaret edebilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı oldukça yüksek, bu da şirketin karlılık açısından güçlü bir performans sergilediğini gösteriyor.
  2. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin yüksek olması, şirketin yatırım stratejilerinin başarılı olduğunu ve gelecekte de olumlu sonuçlar getirebileceğini işaret ediyor.
  3. Finansman gelirlerinin finansman giderlerini büyük ölçüde aşması, finansal yönetimde etkinlik ve maliyet avantajına sahip olduğunu gösteriyor.
  4. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması, operasyonel verimliliğin devam ettiğine işaret ediyor.

Analizin Genel Özeti: PRKME şirketinin 2023 yılının 3. çeyreğindeki bilançosu, genel olarak finansal sağlamlık ve karlılık açısından güçlü bir tablo çizmektedir. Yükümlülükler yönetilebilir düzeyde olup, uzun vadeli finansal riskleri minimize etmektedir. Karlılık oranları ve yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler gelecek için umut verici görünmektedir. Nakit akışındaki azalışa rağmen, şirketin genel finansal performansı yatırımcılar için cazip olabilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.