AKYHO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Net dönem zararı 26,965,711 olarak kaydedilmiş, bu şirketin karlılık konusunda ciddi sorunlar yaşadığını gösteriyor.
  2. Finansman giderleri 19,308,315 iken finansman gelirleri sadece 2,563,579; yüksek finansman giderleri şirketin mali yapısını zorluyor.
  3. Toplam kısa vadeli yükümlülükler 99,399,606 olup, toplam dönen varlıkların (84,911,535) üzerinde; bu likidite riskini işaret ediyor.
  4. Yatırım faaliyetlerinden net giderler 859,740 olarak gerçekleşmiş ki bu da yatırım stratejilerinin etkinliğini sorgulatıyor.
  5. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları -17,536,949 olumsuz; işletme faaliyetlerinden nakit çıkışları sürdürülebilir değil.
  6. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 5,346,446'ya düşmüş; bu da finansal esneklik ve acil durumlar için kullanılacak nakit rezervlerinin azaldığını gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Finansman faaliyetlerinden elde edilen pozitif nakit akışı (25,765,811), şirketin finansal destek bulma konusunda başarılı olduğunu gösteriyor.
  2. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri (40,073,805) oldukça yüksek; bu da şirketin piyasada kredi bulma konusunda güçlü olduğunu işaret edebilir.
  3. Brüt kar (11,086,994) olumlu; bu da şirketin satışlarının maliyetini karşılayabildiğini ve operasyonel verimlilik potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Akyho'nun son çeyrek bilançosu bazı riskler içermekte; özellikle net dönem zararı ve yüksek finansman giderleri dikkat çekici. Likidite riski ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net giderler de endişe verici. Ancak pozitif finansman faaliyetleri ve borçlanma kapasitesi gibi bazı umut verici işaretler de mevcut. Brüt karın olumlu olması gelecek için iyimserlik sağlayabilir. Bu durumda şirketin mali yapısını güçlendirme ve karlılık sorunlarını çözme potansiyeli bulunmakta. Yatırım yapılıp yapılmayacağına karar verirken bu faktörler dikkate alınmalıdır; ancak şirketin uzun vadeli stratejilerinin etkinliği ve pazar durumu gibi diğer faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Son çeyrek bilançosundaki olumlu gelişmeleri övmenin yanı sıra, şirketin gelecekteki performansını iyileştirebilecek adımları atması gerektiği unutulmamalıdır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.