IZENR Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı düşük, bu da şirketin finansal riskinin nispeten düşük olduğunu gösteriyor.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklar içindeki payı, şirketin likidite açısından sağlam bir durumda olduğunu işaret ediyor.
  3. Uzun vadeli yükümlülükler oldukça düşük, bu da uzun vadede borç ödeme baskısının az olacağını gösteriyor.
  4. Finansman giderleri yüksek; bu, borçlanma maliyetlerinin şirketin karlılığı üzerinde baskı oluşturabileceğini gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı oldukça yüksek, bu da şirketin karlılık açısından iyi bir performans sergilediğini gösteriyor.
  2. Hasılat ve brüt karın yüksek olması, şirketin satışlarının güçlü olduğunu ve maliyet yönetiminde başarılı olduğunu işaret ediyor.
  3. Yatırım faaliyetlerinden gelirler düşük; ancak bu, şirketin ana faaliyetlerine odaklandığını ve buradan iyi bir gelir elde ettiğini gösteriyor.
  4. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları güçlü, bu da operasyonel verimliliğin yüksek olduğunu ve nakit yaratma kapasitesinin sağlam olduğunu gösteriyor.
  5. Donem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarındaki artış, şirketin likidite pozisyonunun güçlendiğini ve finansal esnekliğinin arttığını gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: izenr şirketi, finansal riskleri yönetmede başarılı görünmektedir ve sağlam bir likidite pozisyonuna sahiptir. Karlılık ve operasyonel verimlilik açısından güçlü sonuçlar sergilemiştir, bu da gelecekteki büyüme potansiyeli için olumlu bir işarettir. Yatırım faaliyetlerinden düşük gelir elde etmesine rağmen, ana iş kollarında elde ettiği gelir ve karlılık dikkate değerdir. Nakit akışlarındaki artış ve borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri, gelecek dönemlerde de finansal esnekliği destekleyecektir. Bu bilgiler ışığında, izenr şirketine yatırım yapmak cazip bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Özellikle son çeyrekte net dönem karındaki artış ve nakit pozisyonundaki iyileşme, şirketin olumlu yönde ilerlediğine işaret etmekte ve yatırımcılar için güven verici bir tablo sunmaktadır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.