TETMT Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş. 22.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin net dönem zararı -4,116,116 olarak gerçekleşmiş, bu durum şirketin karlılık konusunda ciddi sorunlar yaşadığını gösteriyor.
  2. Toplam yükümlülükler, toplam varlıkların neredeyse %92'sini oluşturuyor (37,267,732 / 40,363,792), bu da şirketin yüksek borçluluk oranına işaret ediyor.
  3. Kısa vadeli yükümlülükler (21,020,892) toplam özkaynaklardan (3,096,060) oldukça yüksek, bu da kısa vadede likidite riskini artırıyor.
  4. Finansman giderleri (2,532,949) ve genel yönetim giderleri (10,406,959) oldukça yüksek olup karlılığı olumsuz etkiliyor.
  5. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları negatif (-17,070,043), bu durum işletme sermayesi yönetimindeki zorlukları gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler (4,132,535) şirketin bazı yatırım kararlarının olumlu sonuçlar doğurduğunu gösteriyor.
  2. Finansman faaliyetlerinden elde edilen pozitif nakit akışları (18,503,100), şirketin finansman sağlama konusunda etkili olduğunu ve likiditeyi artırabileceğini işaret ediyor.
  3. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarındaki artış (508,334), likiditenin korunduğunu ve kısa vadeli finansal yükümlülüklerin karşılanabileceğini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Tetmt'nin finansal durumu mevcut çeyrekte zorlu bir dönemden geçmekte; net zarar ve yüksek borç oranları risk faktörlerini artırıyor. Ancak yatırım faaliyetlerinden gelir elde etmesi ve finansman faaliyetlerinden sağladığı nakit akışları şirketin bazı pozitif adımlar attığını ve gelecekte toparlanma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Elde edilen nakit akışları ve likiditenin korunması da olumlu unsurlar arasında yer almakta. Son çeyrekteki bu gelişmeler dikkate alındığında, şirketin gelecekteki performansının iyileşebileceği beklentisiyle yatırım yapılabilir ancak bunun için daha istikrarlı bir karlılık ve borç yönetimi performansının görülmesi önemli olacaktır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.