SUWEN logo

SUWEN Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı %51,2 olup, şirketin yükümlülüklerinin varlıklarını karşılama oranının yüksek olması likidite riski taşıyabilir.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı %35,4 olup, şirketin kısa vadeli borçlarının ödeme kapasitesi konusunda dikkatli olunmalıdır.
  3. Finansman giderlerinin finansman gelirlerini aşması finansal maliyetleri arttırarak karlılığı etkileyebilir.
  4. Pazarlama ve genel yönetim giderlerinin yüksek olması operasyonel verimliliğin düşük olabileceğine işaret edebilir.
  5. Diğer kapsamlı gelirdeki azalış, diğer gelir kalemlerindeki dalgalanmaların şirketin genel performansını etkileyebileceğini gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karının sağlam bir büyüme göstermesi (219,297,750), şirketin karlılık potansiyelinin güçlü olduğunu işaret ediyor.
  2. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması işletmenin nakit yaratma kabiliyetinin iyi durumda olduğunu göstermektedir.
  3. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının negatif olmasına rağmen, bu durum şirketin geleceğe yönelik yatırımlar yapmaya devam ettiğini gösteriyor ki bu da uzun vadede büyüme potansiyeli anlamına gelebilir.
  4. Donem sonu nakit ve nakit benzerlerindeki artış, şirketin likidite pozisyonunun güçlendiğine ve finansal esnekliğinin arttığına işaret ediyor.

Analizin Genel Özeti: Suwen'in son çeyrek bilançosu, özellikle net dönem karındaki önemli artışla dikkat çekmektedir. Bu durum, şirketin finansal performansının sağlam olduğunu ve gelecekteki büyüme için iyi bir temel oluşturduğunu gösteriyor. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının güçlü olması ve donem sonu nakit pozisyonundaki artış, operasyonel etkinliği ve finansal sağlamlığı desteklemektedir. Ancak, yüksek yükümlülük oranları ve operasyonel giderler risk faktörleri olarak değerlendirilmelidir. Buna rağmen, Suwen'in bilançosundaki pozitif gelişmeler ve gelecek beklentileri genel olarak umut verici görünmekte ve bu da şirkete yatırım yapılabilirliği konusunda olumlu bir izlenim bırakmaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.