KARTN Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Net dönem zararı, şirketin 2023 yılının 3. çeyreğinde -47,252,482 olarak kaydedilmiş olup, bu durum şirketin karlılık sorunları yaşadığını göstermektedir.
  2. Finansman giderleri, 21,001,904 olarak gerçekleşmiş ve bu da şirketin borçlanma maliyetinin yüksek olduğunu işaret etmektedir.
  3. Pazarlama ve genel yönetim giderleri toplamı (52,400,118 + 56,813,910), şirketin operasyonel maliyetlerinin yüksek olduğunu göstermektedir.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı -12,510,898 olarak negatif bir değer sergilemekte, bu da yatırım faaliyetlerinin nakit üzerinde olumsuz bir etki yarattığını göstermektedir.
  5. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış -235,768,439 olarak kaydedilmiş olup, bu durum şirketin likidite sorunlarıyla karşı karşıya olabileceğine işaret etmektedir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Toplam varlıkların büyüklüğü (1,599,463,584) ve özkaynakların toplam varlıklara oranı (%72.6), şirketin sağlam bir finansal yapıya sahip olduğunu göstermektedir.
  2. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerin (102,128,217) varlığı ve yatırım faaliyetlerinden giderlere (11,377,316) kıyasla oldukça yüksek olması uzun vadeli büyüme potansiyelini işaret etmektedir.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması (119,451,353), operasyonel etkinliğin devam ettiğini ve şirketin faaliyetlerinden nakit üretebildiğini göstermektedir.
  4. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin (381,456,369) toplam dönen varlıkların (894,560,520) altında kalması likidite açısından olumlu bir durumu işaret etmektedir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin bilanço verileri bazı riskleri barındırmakla birlikte sağlam özkaynak yapısı ve yatırım gelirleri gibi pozitif unsurları da içermektedir. Net dönem zararı ve yüksek operasyonel giderler karlılık konusunda iyileştirme gerektirse de; toplam varlıkların büyüklüğü ve faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması gelecek için umut vericidir. Nakit akışındaki büyük azalış endişe verici olsa da kısa vadeli yükümlülüklerin yönetilebilir seviyede olması likidite krizi riskini azaltmaktadır. Son çeyrek bilançosundaki bu dinamikler göz önünde bulundurulduğunda ve özellikle özkaynak yapısının güçlülüğüne vurgu yapılarak değerlendirildiğinde şirkete yatırım yapılabilir; ancak belirtilen risk faktörleri dikkate alınarak tedbirli bir yaklaşım benimsenmelidir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.