AZTEK Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının negatif olması (-187,237,541), işletme faaliyetlerinin nakit yaratma kapasitesi konusunda endişe yaratıyor.
  2. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin (1,468,726,160) toplam varlıklara (2,600,513,942) oranla yüksek olması likidite riskini artırıyor.
  3. Finansman giderlerinin (88,023,707) finansman gelirlerini (45,499,035) aşması finansal yapı üzerinde baskı oluşturuyor.
  4. İşletme faaliyetlerinden nakit akışlarının negatif (-270,637,260) olması operasyonel sürdürülebilirlik açısından risk teşkil ediyor.
  5. Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışlarının (302,152,341) yüksek olması borç servis kapasitesine ilişkin endişeleri gündeme getiriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Donem kari (zarari) pozitif değerde (488,554,990), şirketin karlılık potansiyelini gösteriyor.
  2. Brüt karın (768,203,831) yüksek olması operasyonel verimliliğin iyi olduğunu işaret ediyor.
  3. Esas faaliyet karının (662,565,588) güçlü olması temel iş alanlarında sağlam bir performans sergilediğini gösteriyor.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının pozitif olması (22,318,371), şirketin yatırım kararlarının nakit yaratma potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor.
  5. Finansman faaliyetlerinden nakit akışlarının pozitif (301,113,698) olması ve borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerinin (809,862,854) fazla olması finansal esnekliği gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Aztek şirketi için yapılan analizde; işletme faaliyetleri ve finansman yapısı bazında bazı riskler mevcut olsa da şirketin güçlü karlılık göstergeleri ve brüt kar marjları gelecek için umut verici görünmektedir. Özellikle dönem kârı ve esas faaliyet kârındaki artış şirketin sağlam bir temele sahip olduğunu ve operasyonel verimliliğinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca finansman faaliyetlerinden elde edilen pozitif nakit akışları ve borçlanma kapasitesi şirketin gelecekteki büyüme ve genişleme planları için önemli bir esneklik sağlamaktadır. Bu çerçevede Aztek'e yatırım yapılabilir olarak değerlendirilebilir; son çeyrek bilançosundaki pozitif değişiklikler ve güçlü karlılık göstergeleri özellikle övgüye değerdir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.