KMPUR Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı oldukça yüksek, bu da şirketin finansal kaldıraç kullanımının ve borç oranının yüksek olduğunu gösteriyor.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı, likidite riskini artırabilir, çünkü şirketin kısa vadede ödemesi gereken borçlarının toplam varlıklarına göre yüksek olduğu görülüyor.
  3. Finansman gelirlerinin olmaması, finansman giderlerine karşılık gelir elde edememe riskini ortaya koyuyor.
  4. Finansman giderleri oldukça yüksek, bu da borçlanma maliyetlerinin şirket karlılığı üzerinde baskı oluşturabileceğini gösteriyor.
  5. Nakit akış tablosunda faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının düşük olması işletme sermayesi yönetimi açısından endişe verici olabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı pozitif ve oldukça yüksek, bu da şirketin karlılık açısından iyi bir performans sergilediğini gösteriyor.
  2. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerin yüksek olması, şirketin yatırım portföyünün getiri potansiyeline işaret ediyor.
  3. Esas faaliyet karı oldukça iyi seviyede, bu da şirketin ana iş kollarında sağlam bir performansa sahip olduğunu gösteriyor.
  4. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarının artış göstermesi, şirketin likidite durumunun iyileştiğini ve kısa vadeli finansal taahhütleri karşılayabilecek kapasitede olduğunu gösteriyor.
  5. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerinin, kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışlarını aşması, borç yönetimi açısından olumlu bir durum olarak değerlendirilebilir.

Analizin Genel Özeti: KMPUR'un finansal durumu, yüksek borç seviyeleri ve likidite riskleri içermesine rağmen, güçlü net dönem karlılığı ve iyi yönetilen yatırım faaliyetleri ile dengelenmektedir. Şirketin esas faaliyetlerinden elde ettiği karın sağlamlığı ve nakit pozisyonundaki iyileşme gelecek için umut verici görünmektedir. Son çeyrek bilançosundaki bu olumlu değişimler dikkate alındığında, KMPUR'a yatırım yapılması düşünülebilir; ancak borç yönetimi ve likidite konularında dikkatli bir izleme gerektirecektir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.