AKENR Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin net dönem zararı oldukça yüksek (-3,345,863,690), bu finansal istikrarsızlık göstergesi olabilir.
  2. Finansman giderleri (4,897,163,029) finansman gelirlerini (487,919,698) büyük ölçüde aşıyor, bu durum şirketin borçlanma maliyetlerinin yüksek olduğunu gösteriyor.
  3. Toplam yükümlülükler (19,862,657,349) toplam özkaynaklara (2,372,049,115) göre çok daha fazla; bu da yüksek borçlanma oranına işaret ediyor ve finansal riski artırıyor.
  4. Kısa vadeli yükümlülükler (2,699,071,657) toplam dönen varlıklardan (3,458,861,240) düşük; bu likidite açısından pozitif bir gösterge olsa da zararın büyüklüğü likidite riskini artırabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif (2,190,907,826), bu işletmenin operasyonel olarak nakit üretme kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor.
  2. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarı (1,832,113,009) sağlam bir likidite pozisyonuna işaret ediyor.
  3. Yatırım faaliyetlerinden gelirler (37,694,647) mevcut olmasına rağmen yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları negatif (-595,885,616); bu durum şirketin geleceğe yönelik yatırımlar yapmaya devam ettiğini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin finansal durumu ciddi riskler içermekte; özellikle net dönem zararı ve yüksek finansman giderleri endişe verici. Ancak şirketin operasyonel olarak nakit üretme kapasitesi ve sağlam likidite pozisyonu gelecekteki potansiyeline işaret ediyor. Bu durumda yatırım kararı verirken şirketin uzun vadeli stratejilerinin ve piyasa koşullarının dikkatli bir şekilde analiz edilmesi gerekecektir. Son çeyrekteki nakit akışlarının güçlü olması ve dönem sonu nakit pozisyonunun iyi durumda olması olumlu sinyallerdir; ancak bunlar net dönem zararının ve diğer risk faktörlerinin üstesinden gelmek için yeterli olmayabilir. Yatırımcılar için bu şirketteki risk seviyesi yüksek olmakla birlikte gelecek vaat eden bazı unsurlar da bulunmaktadır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.