ERSU Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. 22.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin net dönem zararı -4,787,164 olarak gerçekleşmiş, bu durum şirketin karlılık sorunu yaşadığını gösteriyor.
  2. Toplam yükümlülükler 28,450,159 iken toplam özkaynaklar 62,265,809 olarak görülüyor; yüksek özkaynak miktarı şirketin borç ödeme kapasitesinin güçlü olduğunu işaret ediyor.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları -372,069 olumsuz bir değer sergiliyor ki bu da operasyonel etkinlikteki problemlere işaret edebilir.
  4. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış -1,534,504 olup şirketin likidite sorunları yaşayabileceğini gösteriyor.
  5. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları -555,988 ve finansman faaliyetlerinden nakit akışları 0 olarak görülüyor; bu durum şirketin yatırım ve finansman aktivitelerinden yeterli nakit üretemediğini gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Toplam varlıkların miktarı 90,715,968 ve toplam özkaynakların yüksek olması uzun vadede şirketin finansal dayanıklılığını olumlu yönde etkileyebilir.
  2. Toplam donen varlıklar 31,472,129 iken toplam kısa vadeli yükümlülükler 15,811,822; bu durum kısa vadeli likidite riskinin düşük olduğunu gösteriyor.
  3. Hasılatın 45,151,770 olması ve ticari faaliyetlerden elde edilen brut karın 5,252,061 olması şirketin satışlarının sağlam bir temele dayandığını gösteriyor.
  4. Şirketin duran varlıkları yüksek (59,243,839) olup bu duran varlıkların gelecekte gelir getirici projelere dönüştürülme potansiyeli bulunuyor.

Analizin Genel Özeti: Ersu'nun bilanço verileri bazı riskleri barındırmakla birlikte özkaynakların güçlü yapısı ve varlık büyüklüğünün yüksek olması gelecekteki finansal dayanıklılığa işaret etmektedir. Kısa vadeli likidite riskinin düşük olması ve satışlardan elde edilen sağlam brut kar oranları şirketin iş modelinin sağlamlığını göstermektedir. Ancak negatif nakit akışları ve net dönem zararı gibi unsurlar iyileştirilmesi gereken alanlar olarak öne çıkıyor. Son çeyrek bilançosundaki bu zorluklara rağmen şirketin uzun vadeli potansiyeli korunmakta ve yapısal güçlü yanlar mevcut durumda ağır basmaktadır. Bu nedenle dikkatli bir iyimserlikle Ersu'ya yatırım yapılabilir ancak risk yönetimi stratejileri uygulanarak yakından takip edilmelidir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.