RODRG Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Net dönem zararı (-336,857) işletmenin kısa vadede karlılık sorunları yaşadığını göstermektedir.
  2. Finansman giderlerinin yüksekliği (1,973,113) faaliyetlerin finansman maliyetinin işletme üzerinde baskı oluşturduğunu işaret etmektedir.
  3. Pazarlama giderlerinin yüksek olması (17,007,068) ve bu giderlerin hasilattan (34,592,813) önemli bir pay alması kar marjlarını düşürüyor olabilir.
  4. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin (31,862,082) toplam dönen varlıkları (43,506,511) aşmaması likidite açısından olumlu; ancak yükümlülüklerin toplam varlıklara oranının neredeyse yarıya yakın olması finansal riskleri artırabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Diğer kapsamlı gelirlerin yüksekliği (11,071,964) dönem zararına rağmen şirketin diğer faaliyetlerden önemli gelirler elde ettiğini göstermektedir.
  2. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması (7,351,333) işletmenin operasyonel olarak nakit üretme kapasitesine sahip olduğunu belirtir.
  3. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarının artışı (5,263,900) şirketin likidite pozisyonunun güçlendiğine işaret eder ve kısa vadede ödeme güçlüğü çekmeyeceğini gösterir.

Analizin Genel Özeti: Rodrg şirketinin 2024 yılı 3. çeyrek finansal performansı bazı riskleri barındırmaktadır; özellikle net dönem zararı ve yüksek finansman giderleri gibi unsurlar dikkat çekicidir. Ancak şirketin diğer faaliyetlerden sağladığı kapsamlı gelirler ve güçlü nakit akışları gelecek için umut verici sinyallerdir. Dönem sonu nakit pozisyonundaki artış ve operasyonel faaliyetlerden sağlanan nakit akışları şirketin likiditesini koruduğunu ve finansal esnekliğe sahip olduğunu göstermektedir. Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda, Rodrg şirketine yapılan yatırımın orta ve uzun vadede değerlenebileceği düşünülebilir. Özellikle son çeyrekteki nakit pozisyonundaki iyileşme ve diğer kapsamlı gelirlerdeki artış şirketin potansiyelini vurgulamaktadır ve olumlu bir görünüm sunmaktadır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.