ONCSM logo

ONCSM Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Net dönem zararı (-2,376,074) şirketin karlılık konusunda sıkıntı yaşadığını gösteriyor.
  2. Finansman giderlerinin (7,614,500) finansman gelirlerini (9,939,530) aşması şirketin borçlanma maliyetlerinin yüksek olduğunu işaret edebilir.
  3. Faaliyetlerden elde edilen negatif nakit akışları (-18,621,756) işletme sermayesi yönetiminde zorluklar olduğunu düşündürebilir.
  4. Pazarlama ve genel yönetim giderlerinin toplamı (37,787,756), gelirlere kıyasla oldukça yüksek olup operasyonel verimliliğin düşük olduğuna işaret edebilir.
  5. Esas faaliyet karı (zararı) (-6,489,145) ve finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı (zararı) (-5,963,431) negatif değerler göstererek şirketin ana faaliyetlerinden beklenen karlılığı sağlayamadığını gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Toplam varlıkların (237,771,195) büyüklüğü ve özkaynakların (165,800,907) sağlam yapısı finansal dayanıklılık açısından olumlu bir göstergedir.
  2. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları (50,130,457), şirketin yatırım yapma kapasitesinin güçlü olduğunu ve büyüme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.
  3. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarının (65,339,952) yüksek olması likidite açısından şirketin güçlü bir pozisyonda olduğunu belirtiyor.
  4. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (53,656,584), şirketin nakit rezervlerini artırarak finansal esnekliğini güçlendirdiğini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin net dönem zararı ve yüksek operasyonel giderleri kısa vadede risk oluşturmakla birlikte; toplam varlık büyüklüğü, özkaynak yapısı ve yüksek nakit rezervleri uzun vadeli finansal sağlamlığı işaret etmektedir. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen güçlü nakit akışları ve likidite pozisyonu gelecekteki büyüme için önemli fırsatlar sunmaktadır. Son çeyrek bilançosundaki nakit akışındaki önemli artış ve likiditenin güçlenmesi özellikle vurgulanmalıdır; bu durum şirketin zorlu dönemleri yönetebileceği ve gelecekteki fırsatlardan yararlanabileceği anlamına gelmektedir. Bu nedenle, mevcut risklere rağmen şirkete yatırım yapılabilir olarak değerlendirilebilir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.