ARENA Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülükler, toplam özkaynaklardan oldukça yüksek (9.192.057.592'e karşılık 1.215.954.279), bu finansal kaldıraç açısından yüksek risk oluşturabilir.
  2. Toplam kısa vadeli yükümlülükler, toplam varlıkların büyük bir kısmını oluşturuyor (9.004.904.473), bu da likidite riskini artırabilir.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları negatif (-266.951.478), işletmenin günlük operasyonlarını finanse etme konusunda zorluk çekebileceğine işaret ediyor.
  4. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış (-320.450.172) şirketin nakit rezervlerinde azalmaya neden olmuş, bu da finansal esneklikte düşüşe yol açabilir.
  5. Finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı (zararı) ile esas faaliyet karı (zararı) arasındaki fark, finansman giderlerinin yüksek olduğuna işaret ediyor (860.301.151'e karşılık 768.392.559).
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılat oldukça yüksek (19.917.737.375), bu da şirketin pazarda güçlü bir satış hacmine sahip olduğunu gösteriyor.
  2. Brüt kar (zarar) pozitif ve önemli bir tutar (1.167.753.796), bu da satış maliyetlerini karşılayacak ve operasyonel giderleri destekleyecek kapasitede olduğunu gösteriyor.
  3. Yatırım faaliyetlerinden gelirler var (91.908.592), bu da şirketin diğer gelir kaynaklarına sahip olduğunu ve bunların gelecekteki finansal performansa katkı sağlayabileceğini gösteriyor.
  4. Yurtdışındaki işletmelerin çevrimi dışındaki yabancı para çevrim farklarından kaynaklanan gelir oldukça yüksek (851.440.199), bu da döviz kurlarındaki değişikliklerden olumlu etkilenebileceğini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Arena'nın bilançosu, yüksek hasılat ve brüt kar rakamlarıyla güçlü satış performansını ortaya koyuyor, ancak aynı zamanda likidite ve finansal kaldıraç açısından bazı riskleri de barındırıyor. Özellikle yüksek kısa vadeli yükümlülükler ve negatif nakit akışları, şirketin kısa vadede finansal zorluklarla karşılaşabileceğine işaret ediyor. Bununla birlikte, son çeyrekteki yabancı para çevrim farklarından elde edilen gelir gibi bazı pozitif unsurlar, şirketin döviz kuru dalgalanmalarından faydalanma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor ve gelecek için iyimserlik sağlıyor.

Son çeyrekteki bilanço değişimleri genel olarak olumlu yönde ilerleme kaydedilmiş gibi görünüyor; özellikle döviz kazançları ve hasılattaki güçlü rakamlar gelecekteki beklentiler için umut verici unsurlardır. Bu durum, şirkete yapılabilecek bir yatırımın potansiyel getirisini artırabilirken, risk faktörleri göz önünde bulundurularak dikkatli bir değerlendirme yapılmasını gerektiriyor.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.