GWIND Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

GALATA WIND ENERJİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülükler 812,099,829 olarak kaydedilmiş, bu da şirketin toplam varlıklarının yaklaşık %25'ini borç olarak taşıdığını gösteriyor.
  2. Toplam kısa vadeli yükümlülükler 234,587,239 olup, bu da şirketin kısa vadeli likidite riski taşıyabileceğini işaret edebilir.
  3. Finansman giderleri 206,446,109 olarak raporlanmış, bu da faiz oranlarındaki artışların şirketin karlılığı üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceğini gösteriyor.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları -710,456,802 ile negatif bölgede, bu durum yeni yatırımların veya varlık satın alımlarının finansmanında kullanılan büyük miktarlarda nakit çıkışına işaret ediyor.
  5. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış -44,631,775 olarak gerçekleşmiş, bu da dönem içinde likiditenin azaldığını gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı oldukça yüksek bir değer olan 805,935,668 olarak gerçekleşmiş; bu durum şirketin sağlam bir karlılık seviyesine sahip olduğunu gösteriyor.
  2. Hasılat 1,071,749,317 olarak kaydedilmiş ki bu güçlü satış performansını ve pazarda iyi bir konumlanmayı işaret edebilir.
  3. Brut kar (zarar) rakamı 804,736,010 olup yüksek kar marjlarına işaret ediyor ve operasyonel verimliliği gösteriyor.
  4. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif değer olan 863,503,367 ile güçlü; operasyonel faaliyetlerin sağlam nakit ürettiğini gösteriyor.
  5. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları da pozitif değer olan 904,652,056 ile şirketin günlük operasyonlarının sağlıklı bir şekilde finanse edildiğini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Gwind şirketi güçlü bir net kar ve hasılata sahip olup yüksek brut kar marjları sergilemektedir. Operasyonel faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif ve sağlamdır. Ancak şirketin yüksek miktarda yatırım faaliyetleri için nakit kullandığı ve likiditede azalma yaşadığı görülmektedir. Kısa vadeli yükümlülükler ve finansman giderleri potansiyel risk unsurları olarak öne çıkarken; genel olarak şirketin finansal durumu ve operasyonel performansı gelecek için olumlu beklentiler oluşturmaktadır. Son çeyrek bilançosunda sergilenen finansal güç ve karlılık artışı dikkate alındığında Gwind'e yatırım yapılabilir olduğu sonucuna varılabilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.